Siirry sisältöön

Näsin kuntoutuskeskus

Näsin kuntoutuskeskuksessa saa hoitoa silloin, kun sairaus vaatii sairaalahoitoa ja kuntoutusta, mutta ei enää erikoissairaanhoitoa. Kuntoutuskeskuksen osastoilla tuetaan selviytymään päivittäisistä toiminnoista ja autetaan niissä toiminnoissa, joista ei selviydy itsenäisesti. Tavoitteena on vahvistaa omia voimavaroja, kannustaa ja tukea omatoimisuuteen.

Kuntoutusosastot

Wilhelmina – lyhytaikaishoitoyksikkö

Wilhelmina on kotona asumista tukeva yksikkö, joka tarjoaa vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaille lyhytaikaishoitoa, päivätoimintaa sekä kotiin annettavaa tuntihoitoa omaishoidettaville. Wilhelminan palveluiden tavoitteena on tukea kotona asumista sekä asiakkaan hoitoon päivittäin osallistuvan omaisen tai läheisen jaksamista.

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa, jota järjestetään joko tilapäisesti tai ennalta sovituissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee asiakkaan omia voimavaroja ja auttaa ylläpitämään itsenäistä toimintakykyä. Lyhytaikaishoito auttaa myös omaishoitajia jaksamaan arjessa tarjoamalla heille omaa aikaa.

Tuntiperusteinen lyhytaikaishoito on Wilhelminassa toteutettavaa ja ennalta sovittua hoitoa. Asiakkaan voi tuoda hoitoon muutamiksi tunneiksi kerrallaan. Tavoitteena on mahdollistaa omaiselle omaa aikaa, jolloin hän voi esimerkiksi hoitaa asioitaan.

Päivätoiminta on monipuolista ryhmätoimintaa arkisin klo 8-15. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissa. Tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Päivätoiminta myönnetään määräajaksi pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa.

Kotiin annettava tuntihoito on omaishoitajien lakisääteistä vapaata, joka toteutetaan asiakkaan kotona.

Kaikkiin Wilhelminan palveluihin hakeudutaan Palveluneuvonta Ruorin kautta.

Wilhelmina sijaitsee Näsin terveyskeskuksen yhteydessä osoitteessa Askolinintie 1 F, Porvoo

Wilhelminassa on yleisiä oleskelu-, ruokailu- ja aktiviteettitiloja. Asiakashuoneissa on omat suihku- ja wc-tilat.

Yhteystiedot

Askolinintie 1 F, 06100 Porvoo

Lyhytaikaishoito puh. 040 175 9222
Päivätoiminta puh. 040 489 9594

Maria Aaltovirta, vs. palveluesimies

Osasto 1

Osastolla 1 hoidetaan pääasiassa ortopedista jatkokuntoutusta tarvitsevia potilaita. Keskimääräinen hoitoaika on 1–2 viikkoa. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi osastolla selvitetään potilaan kokonaistilanne, arvioidaan oikea hoitopaikka ja järjestetään jatkohoito sekä turvallinen kotiutus. Valtaosa kuntoutujista palaa kotiin, tarvittaessa tukitoimien ja kotikuntoutuksen avulla.

Potilaspaikkoja on 24. Henkilökuntaan kuuluvat osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, terveyskeskusavustaja, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Fysio- ja toimintaterapeutin sekä sosiaalityöntekijän palvelut ovat käytettävissä tarvittaessa. Lääkäri on osastolla arkipäivisin.

Yhteystiedot

Askolinintie 1 G, 06100 Porvoo

Kanslia, puh. 040 676 7799

Minna Petrelius, osastonhoitaja

Osasto 2

Osastolla 2 hoitoa saavat asiakkaat, joilla on muisti-, mielenterveys- tai päihdesairauksia tai -ongelmia. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan myös asiakkaiden muita akuutteja sairauksia osana asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Toiminnallinen kuntouttaminen sekä turvallinen lääkehoito ovat tärkeä osa hoitoa. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on 1,5 viikkoa ja valtaosa asiakasta palaa osastolta kotiin tarvittavien tukitoimien avulla.

Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi osastolla selvitetään potilaan kokonaistilanne, arvioidaan oikea hoitopaikka ja järjestetään jatkohoito sekä turvallinen kotiutus.

Osastolla toteutetaan 3–5 päivän alkoholivieroitusjaksoja, joille tullaan lähetteellä terveysasemalta, päihdeklinikalta tai sairaalasta.

Osastolla on yhteensä 24 asiakaspaikkaa. Osaston ulko-ovet sekä asiakashuoneiden ja yleisten tilojen säilytyskaapit pidetään suljettuina turvallisuuden vuoksi.

Osaston henkilökuntaan kuuluvat osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia ja lähihoitajia sekä terveyskeskusavustaja. Fysio- ja toimintaterapeutin sekä sosiaalityöntekijän palvelut ovat käytettävissä tarvittaessa. Lääkäri on osastolla arkipäivisin.

Yhteystiedot

Askolinintie 1 G, 06100 Porvoo

Kanslia, puh. 040 676 7793
Osasto, puh. 040 676 7788

Eva Frejborg, osastonhoitaja

Osasto 3

Osastolla 3 hoidetaan akuutisti mm. sydän-, keuhko- ja infektiotauteihin sairastuneita. Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä terveysasemalta, erikoissairaanhoidosta tai kotihoidosta. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on noin viikko. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi osastolla selvitetään potilaan kokonaistilanne, arvioidaan oikea hoitopaikka ja järjestetään jatkohoito sekä turvallinen kotiutus.

Osastolla hoidetaan myös saattohoitopotilaita, joille on varattu yhden hengen huoneita. Osasto on saattohoidon erityisyksikkö ja osastolla voidaan toteuttaa myös vaativampaa oirehoitoa.

Potilaspaikkoja on 26. Henkilökuntaan kuuluvat osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, terveyskeskusavustaja, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Fysio- ja toimintaterapeutin sekä sosiaalityöntekijän palvelut ovat käytettävissä tarvittaessa. Lääkäri on osastolla arkipäivisin.

Yhteystiedot

Askolinintie 1 F, 06100 Porvoo

Kanslia, puh. 040 676 7762
sähköposti: nasinsairaala.osasto3@porvoo.fi

Päivi Savolainen, osastonhoitaja

Vierailuaika päivittäin klo 11–19. Muista vierailuajoista pyydämme sopimaan henkilökunnan kanssa.

Vierailu potilashuoneessa:

  • Osastojen yleisissä tiloissa oleskelua tulee välttää.
  • Suosittelemme, että vierailijoita on enintään kaksi kerrallaan/potilas.
  • Henkilökunta opastaa hygieniakäytänteissä ja antaa kasvomaskin vierailun ajaksi.
  • Vierailijoille, myös 7–15-vuotiaille, suositellaan kasvomaskin käyttöä koko vierailun ajan.
  • Vierailijan tulee olla täysin terve ja oireeton. Vierailija ei saa olla altistunut koronainfektiolle viimeisen kuuden vuorokauden aikana.

Kun saavut vierailulle:


Pidä huoli turvaetäisyydestä, pidä vähintään 2 metrin turvaväli potilaaseen, muihin potilaisiin ja henkilökuntaan.
Noudata tehostettua käsihygieniaa ja oikeaoppista yskimis- ja niistämistekniikkaa.

Käytä käsihuuhdetta osastolle tullessa ja sieltä poistuessa.
Suojaudu kasvomaskilla koko vierailun ajan.

Potilaat voivat ulkoilla omaisten kanssa turvaohjeet huomioiden.

Suosittelemme ohjeiden tarkkaa noudattamista, jotta voimme varmistaa turvalliset vierailut osastoillamme. Toimintayksikön henkilökunta seuraa potilasturvallisten vierailuohjeiden noudattamista.

Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa.

Potilaan vierailut kuntoutusosaston ulkopuolelle, esim. perhejuhlat tai yöpyminen

Kuntoutusosastojen potilaita suojataksemme huomioi seuraavat asiat osastolta vierailulle lähtiessäsi:

  • Riskiryhmään kuuluvan kannattaa suojata itseään kasvomaskilla
  • Muista turvaväli ja hyvä käsihygienia vierailun aikana