Siirry sisältöön

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut ovat tarkoitettu henkilöille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuen vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Yhteydenotot 1.1.2023 alkaen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisen asiakasneuvonnan kautta, puh. 019 5600 111.
HUOM. Jo asiakkuudessa olevat voivat olla yhteydessä normaalisti omaan työntekijään. Työntekijöiden puhelinnumerot säilyvät samoina.

Vammainen henkilö voi tarvita apua esimerkiksi kommunikaatioon, omatoimisuuteen, kodinhoitoon, sosiaalisiin taitoihin, ympäristössä liikkumiseen, terveyteen, turvallisuuteen, kirjallisiin taitoihin, vapaa-aikaan ja työhön liittyvissä asioissa.

Vaikeavammaisten palveluja ovat:

  • kuljetus- ja saattajapalvelut
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt ja apulaitteet
  • henkilökohtainen apu
  • päivätoiminta.

Muita palveluita ja tukitoimia ovat:

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet, laitteet
  • sopeutumisvalmennus, tukiviittomat, liikkumistaidonohjaus
  • tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin sekä tukihenkilöön
  • muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.

Muita tukia myönnetään harkinnan perusteella ja kunnan määrärahojen mukaisesti. Vammaisella henkilöllä ei ole niihin subjektiivista oikeutta.

Vaihe 1: Hae vammaispalvelua

Sähköinen hakemus on toistaiseksi pois käytöstä. Voit hakea alla olevalla lomakkeella useampaa palvelua.

Lomake palautetaan osoitteeseen:
Vammaispalvelut, Omenamäen palvelukeskus, Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo

Kun haet palvelua ensimmäistä kertaa, liitä hakemukseen lääkärinlausunto. Siitä tulee ilmetä vamma tai sairaus ja miten se aiheuttaa vaikeuksia elinympäristössä tai sosiaalisissa oloissa. Liitä hakemukseesi lääkärinlausunto myös, jos tarpeesi ovat muuttuneet vamman tai sairauden vuoksi.

Vammaispalveluista sinut voidaan ohjata hankkimaan myös muita asiantuntijalausuntoja, kuten fysio- tai toimintaterapeutin lausuntoa.

Voit hakea palveluja ja tukitoimia ympäri vuoden. Hae kuitenkin etuuksia kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet.

Vaihe 2: Arvioimme tarpeesi yhdessä

Kun olemme saaneet hakemuksen, aloitamme niin sanotun palvelutarpeen arvioinnin. Silloin kaupungin vammaispalveluiden henkilökunta on yhteydessä asiakkaaseen. Arvioinnin perustella laadimme henkilökohtaisen palvelusuunnitelman. Voit lukea lisää palvelusuunnitelman laadinnasta ja sisällöstä THL:n verkkopalvelusta.

Arviointi edellyttää yleensä tapaamista, useimmiten kotikäyntiä. Tapaamisessa voi olla mukana myös muita toimijoita ja asiantuntijoita. Joskus voimme aloittaa arvioinnin pelkän yhteydenoton perusteella ilman hakemusta.

Ulkopaikkakuntalaiset

Oheisella hakemuksella henkilö, joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen piiriin kotikuntansa ulkopuolelle. Henkilö on tasavertaisessa asemassa kunnan omien palvelun tarvitsijoiden kanssa.