Siirry sisältöön

Vammaisen henkilön liikkumisen tukeminen

Vammaisen henkilön liikkumista voidaan tukea esimerkiksi kuljetuspalvelulla, palvelulinjalla, auton hankintatuella ja auton muutostöillä. Vammainen henkilö voi myös hakea invapysäköintilupaa ja vapautusta ajoneuvoverosta. Niistä vastaa Trafi.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelulla tarkoitetaan vaikeavammaisen oikeutta käyttää taksia tai invataksia.

Kuljetuspalvelut ja niihin liittyviä saattajapalvelut on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Vammansa tai sairautensa vuoksi hän ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sähköinen hakemus on toistaiseksi pois käytöstä. Voit hakea kuljetuspalvelua oheisella lomakkeella. Valitse palveluvalikosta liikkumista tukeva palvelu.

Lomake palautetaan osoitteeseen:
Vammaispalvelut, Omenamäen palvelukeskus, Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo

Maksa taksikortilla

Kun asiakkaalle myönnetään kuljetuspalvelu, hän saa taksikortin. Taksikortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa ulkopuoliselle henkilölle. Maksat asiointi- ja virkistysmatkoista omavastuuosuuden.

Maksa matka taksikortilla. Säilytä kuitti kolmen kuukauden ajan mahdollista tarkastusta varten. Kunta laskuttaa omavastuuosuuden jälkikäteen.

Asiakkaan mukana matkustavat maksavat omavastuuosuuden matkastaan suoraan taksiyrittäjälle. Jos asiakkaalle on myönnetty oikeus saattajaan, yksi henkilö voi matkustaa asiakkaan kanssa ilmaiseksi. Oikeus saattajaan on haettava erikseen.

Mikäli oikeus kuljetuspalveluun päättyy esimerkiksi jos muutat toiselle paikkakunnalle, leikkaa taksikortti kahtia. Sinun ei tarvitse palauttaa korttia.

Asiointi- ja virkistysmatkat

Voit käyttää kuljetuspalvelua asiointi- ja virkistysmatkoihin Porvoossa tai lähikuntien alueella. Lähikuntia ovat Askola, Loviisa, Sipoo ja Pornainen. Myönnämme asiointi- ja virkistysmatkoja sinun yksilöllisen tarpeen mukaan, yleensä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka on matka tilausosoitteesta pääteosoitteeseen. Paluu takaisin lähtöosoitteeseen on toinen yhdensuuntainen matka. Menopaluumatka on siten kaksi yhdensuuntaista matkaa, joista kummastakin asiakas maksaa omavastuuosuuden.

Lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkat

Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin. Niihin on mahdollisuus hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta.

Työ- ja opiskelumatkat

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös työ- ja opiskelumatkoihin. Näiden matkojen omavastuuosuudet poikkeavat asiointi- ja virkistysmatkojen omavastuuosuuksista. Matkoista tehdään erillinen päätös.

Tuki auton hankintaan ja muutostöihin

Vammainen henkilö voi anoa auton hankintaan ja muutostöihin taloudellista tukea. Porvoossa tukea myönnetään sellaiselle henkilölle, joka tarvitsee autoa päivittäin ammattiin johtavan opiskelun tai jatkuvan työssäkäynnin vuoksi. Muita erityisiä syitä voi olla esimerkiksi monivammaisen lapsen kuljetus päivittäin päivähoitoon tai kouluun perheen autolla.

Kyseessä on määrärahasidonnainen palvelu, johon ei ole subjektiivista oikeutta. Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta on laatinut soveltamisohjeet määrärahasidonnaisista palveluista ja tukitoimista. Niihin kuuluvat auton hankintatuki ja muutostyöt. Ohjeiden mukaan auton hankintatuki on 3 000 euroa.

Palvelulinja

Palvelu on ensisijaisesti liikuntarajoitteisille tai vanhuksille.

Lue lisää palvelulinjasta.