Siirry sisältöön

Vammaisten asuminen

Vaikeavammainen henkilö voi saada korvausta asunnon muutostöihin ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintaan.

Asunnon muutostyöt ja apulaitteet

Muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen, luiskien rakentaminen ja valaistusmuutostyöt. Korvattavia välineitä ja laitteita ovat muun muassa nosto- ja hälytyslaitteet.

Kohtuulliset kustannukset korvataan

Porvoon kaupunki korvaa muutostöiden ja hankintojen kohtuulliset kustannukset, jos kuntalainen vammansa tai sairautensa takia välttämättä tarvitsee näitä muutoksia suoriutuakseen tavanomaisista toiminnoistaan.

Kaupunki ei korvaa kustannuksia, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei pystytä turvaamaan avohuollon palveluilla.

Muutostyön tarve arvioidaan

Tee arviointi asunnon muutostöiden tarpeesta. Liitä siihen muun muassa toimintaterapeutin lausunto välttämättömistä muutostöistä ja rakennusmestarin arvio siitä, miten muutokset voidaan toteuttaa teknisesti ja mitä muutokset tulisivat maksamaan. Päätös korvauksen määrästä tehdään kustannusarvion perusteella.

Jos kaupunki tilaa ja toteuttaa muutostyöt, käytämme kaupungin sopimuskumppaneita. Jos asiakkaana haluat käyttää muita toimijoita, tulee sinun huolehtia tilauksesta ja toteutuksesta itse. Korvaamme kustannukset kuitteja vastaan jälkikäteen. Myös tällaisessa tilanteessa kustannusten on oltava kohtuullisia, ja sinulla tulee olla rakennusmestarin arvio ja viranhaltijan päätös muutostöiden tarpeellisuudesta.

Vammaisten palveluasuminen

Vaikeavammaisella kuntalaisella on oikeus palveluasumiseen, jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuntalainen voi joko asua omassa asunnossaan, palvelutalossa tai asumisyksikössä.

Palveluasumista varten henkilön tulee tarvita toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti.

Palveluasuminen voidaan järjestää:

  • Omassa asunnossa asunnon muutostöillä, kotihoidon avulla, omaishoidon tuella, palkkaamalla henkilökohtainen avustaja tai näitä palveluja yhdistelemällä.
  • Palvelutalossa tai asumisyksikössä, jolloin palvelutalon henkilökunta vastaa asiakkaan tarvitsemasta hoidosta, hoivasta ja valvonnasta ja henkilökohtainen avustaja avustaa asiakasta lähinnä palvelutalon ulkopuolella. Kaupungilla on tiettyjä palveluasumisen yhteistyökumppaneita, joilta ensisijaisesti etsitään sopiva asumispaikka yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Mitä asiakas maksaa palveluasumisesta?

Kun asiakas asuu palvelutalossa, hänen jokapäiväisen suoriutumisen kannalta välttämättömät palvelut ovat maksuttomia.

Maksuttomia palveluja ovat henkilökunnan antama asiakkaan tarvitsema apu, tuki, hoiva ja hoito, henkilökohtaisen avustajan palvelut sekä siivous, vaatehuolto, saunapalvelu ja turvapalvelu.

Kun asiakas solmii itse vuokrasopimuksen, hän voi saada asumispalvelua vammaispalvelulain tai kehitysvammahuoltolain nojalla. Vuokran tulee vastata alueella vastaavista asunnoista maksettavaa vuokratasoa.

Asiakas maksaa ateriansa ja ylläpidon itse. Ateriamaksu voi olla enintään 11,70 euroa päivässä, jolloin se sisältää viisi ateriaa. Ylläpidonmaksu voi olla enintään 80 euroa kuukaudessa ja voi sisältää sähkön, veden, huonekalujen ja vapaa-ajan välineiden käyttöä.

Muut asiakasmaksut määritellään yksilöllisesti asiakkaan käyttämien palvelujen perusteella.