Terveysmetsä

Iloa, voimaa ja hyvinvointia luonnosta

”Tutkimusten mukaan luontoaltistus muun muassa alentaa verenpainetta, laskee sykettä ja vähentää stressihormonien eritystä. Vaikutukset eivät selity pelkästään liikunnalla, vaan luonto elvyttää myös silloin, kun kulkija on paikoillaan. Luonnon ja liikunnan yhteisvaikutus on puolestaan oikea superlääke.”

Porvoossa on tiiviisti rakennetun keskustan vastapainona monimuotoista metsä-, suo-, ja saaristoluontoa, joten luonnon myönteiset terveysvaikutukset ovat helposti asukkaiden saavutettavissa. Terveyshyötyjä saadaan niin metsä- kuin puistoalueilta. Metsäympäristöjen on todettu vaikuttavan myönteisesti erityisesti mielialaan, sekä lieventävän myös esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivien lasten oireita ja parantavan keskittymiskykyä. Metsän myönteiset terveysvaikutukset alkavat tuntua, kun viettää lähiviheralueilla vähintään viisi tuntia kuukaudessa

Terveysmetsäretkeilyyn soveltuvia luontopolkuja on mm. Ekuddenin, Gammelbackan, Hasselholmenin, Sikosaaren ja Virvikin luontopolut.

Tutustu Porvoon luontokohteisiin ja luontopolkuihin 

Terveysmetsä-ryhmätoimintaa ollaan käynnistämässä Porvoon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tämän lisäksi haluamme kannustaa kaikkia lähtemään luontoon ja hyödyntämään sen terveysvaikutuksia!

Lue uutinen Iloa, voimaa ja hyvinvointia  luonnosta! Porvoossa käynnistetään Terveysmetsä-toimintaa