Tilakäynnit

Avusta eläinlääkäriä tilakäynneillä

Eläinlääkäri toimii työssään yleensä yksin. Siksi hän tarvitsee apuvoimia ja
-välineitä tarpeen mukaan. Löydät tarkemmat ohjeet tältä sivulta.

Tila vastaa työtilojen ja työympäristön turvallisuudesta. Huolehdi erityisesti, että valaistus, rakenteet, työvälineet, pesumahdollisuudet ja liukastumisen esto ovat kunnossa.

Koneiden, välineiden ja muiden teknisten laitteiden luovuttajavastuu on määritelty työturvallisuuslaissa. Mikäli tila laiminlyö velvollisuutensa, viljelijä voi joutua vastuuseen mahdollisen tapaturman sattuessa.

Ota yhteyttä ensisijaisesti puhelinaikana

Ilmoita hoitopyyntö puhelinaikana arkisin kello 8–9 eläinlääkärin vastaanoton puhelinnumeroon.

Jos tapaus on kiireellinen, soita muuna aikana samaan numeroon. Saat ohjeet, onko soitettava matkapuhelimeen vai päivystävälle eläinlääkärille.

Vältä soittamasta matkapuhelimeen muita kuin akuutteja tapauksia, sillä eläinlääkäri voi olla liikenteessä tai toimenpidettä suorittamassa.

Tarjoa apua ja varusta hoitopaikka

 • Anna täsmälliset osoitetiedot ja opasta tarvittaessa.
 • Anna eläimestä ja sen oireista riittävät taustatiedot.
 • Järjestä aputyövoimaa tarvittaessa.
 • Varmista, että eläin on sijoitettu ja kytketty siten, että tutkimukset ja toimenpiteet voi tehdä turvallisesti.
 • Tarjoa jalkineet eläinlääkärin käyttöön tai järjestä mahdollisuus kenkien puhdistukseen ja desinfiointiin.
 • On suositeltavaa tarjota eläinlääkärille puhtaat ja ehjät tilakohtaiset suojavaatteet. Järjestä vaatteiden vaihtopaikka.
 • Järjestä lämpimällä vedellä varustetut pesupaikat käsille ja välineille.

Tie taloon ja potilaan luo

 • Huolehdi, että tie tilalle ja eläinten pitopaikkaan on autolla ajettavassa kunnossa, ja hoida liukkauden esto kulkureitillä.
 • Tarjoa eläinlääkärille talon saappaat tai sisääntuloväylälle saappaiden desinfiointimahdollisuus.

Tarvikkeiden säilytys ja pesupaikka

 • Laukku ja välineet tulee voida sijoittaa lähelle käsiteltävää eläintä, mieluummin kuitenkin seinän taakse likaantumisen välttämiseksi.
 • Järjestä kirjoittamiselle, laukulle ja välineille riittävän iso, puhdas, tukeva ja kuiva pöytä (esimerkiksi sanomalehtipaperia laukun alle).
 • Karjan ja eläinten tiedot tulee olla saatavilla.
 • Käsien ja välineiden pesua varten tulee olla lämmintä vettä puhtaassa astiassa tai juokseva lämmin vesi, nestesaippua ja puhdas pyyhe.
 • Tautiriskin välttämiseksi saappaat täytyy pystyä puhdistamaan huolellisesti: tähän tarvitaan pesupaikka ja harja myös saappaiden pohjien puhdistukseen.

Hoidettavan eläimen hoitopaikka

 • Potilaan tule aina olla kytkettynä.
 • Potilas sijoitetaan sairaskarsinaan, jos mahdollista, tai muuhun kuivaan, puhtaaseen ja sopivan lämpimään paikkaan.
 • Huolehdi riittävästä valaistuksesta. Tarkkuutta vaativissa toimenpiteissä tarvitaan liikuteltava kohdevalo.
 • Pyri alentamaan tutkimuspaikan melutasoa: tutkimuksen ja hoidon ajaksi melua aiheuttavat koneet kytketään pois päältä.
 • Pyri vähentämään kosteutta ja pölyn määrää potilaan läheisyydessä. Älä kuitenkaan sulje ilmanvaihtoa.
 • Järjestä tilaa työskentelyyn, ettei eläinlääkäri tai avustaja joudu puristuksiin tai alttiiksi potkuille ja puskemiselle. Viereinen eläin pois.
 • Puhdista kulkureitit ja huolehdi liukkauden estosta.
 • Syvän kourun päälle tulee asettaa lava.

Järjestä apuvoimaa

Eläinlääkärille tulee tarjota apuvoimia ja -välineitä kulloisenkin tilanteen mukaan. Avustajan tulee olla täysi-ikäinen ja tottunut eläinten käsittelyyn.

Joissakin toimenpiteissä voidaan tarvita useampia avustajia, kuten lehmän kohtukierteessä, hankalassa synnytyksessä tai kohdun ulosluiskahtamisessa.

Kiinnipitoon tarvitaan useimmiten vahva apulainen erityisesti, jos lääkitys annetaan suoneen tai toimenpide tuottaa kipua. On hyvä sopia esimerkiksi naapurusten kesken avunannosta.

Auta tarvittaessa laukkujen ja muiden välineiden kantamisessa.

Tilan omat apuvälineet

Monissa toimenpiteissä tarvitaan apuvälineitä eläimen hallitsemiseksi tai tehtävän suorittamiseksi. Mitä enemmän käytetään talon omia välineitä, sitä vähemmän on tautien leviämisriskiä.

Nautaeläimillä

 • pään hallitsemiseen tarvitaan sierainpihti, riimu ja köyttä
 • potkujen estoon potkurauta ja köysi
 • lihakarjakasvattamoissa tulisi olla pakkopilttuu toimenpiteitä varten

Hevostallissa

 • riimu, suitset, köysi, pakkopilttuu, huulipuristin, kinnerpuristin, päähuppu, pään sitominen molemmin puolin käytävän seinään (tulee kuitenkin varoa vetopaniikkia

Sikalassa

 • häkki, ajokäytävä, levy, kärsäjarru