Tilallisia tulkintoja maailmasuhteesta ja kuvia ylösnousseesta maasta