Hoppa till innehåll

Fastighetsservice

Våra professionella medarbetare i fastighetsvård sköter flera byggnader och lokaler som Borgå stad förvaltar:

  • skolor
  • daghem
  • servicehus
  • flera verksamhetslokaler som staden använder

Till vårt arbete hör vaktmästartjänster, skötsel av uteområden såsom gräsklippning, snöarbeten och hustekniska arbeten, till exempel byte av ventilationsfilter, testning av larm för brandvarnare och säkerhetssystemen.

Vårt team har fastighetsvårdare, rörmontörer, VVS-montörer och en automationsmontör.

Kvaliteten är viktig

För oss är det viktigt att servicekvaliteten hör till toppklassen varje dag.
Vi övervakar och uppföljer kvaliteten varje dag.

  • Vi iakttar de allmänna kvalitetskraven för fastighetstjänsterna (KiinteistöRYL 2009)
  • Vi gör årligen kvalitetsauditeringar i våra kundobjekt
  • Vår kundnöjdhet är av toppenkvalitet
  • Personalen är engagerad

Vi utvecklar fördomsfritt

Vi är fördomsfria när det gäller att prova nya arbetsmetoder och tekniska lösningar som finns på marknaden. Vi vill stå på höjden av utvecklingen.

Vi utbildar andra och oss

Kvaliteten i vår service uppstår av ett ständigt utvecklingsarbete och yrkeskunskap. Vi vill för vår del vara med och påverka branschens uppskattning och utveckling.

Vi samarbetar med företag och läroanstalter i branschen. Tiotals studerande inom rengörings- och fastighetsservicebranschen övar årligen hos oss. Flera studerande sysselsätter sig efter avlagda studier i städnings- eller fastighetsskötselns yrkesuppgifter i lokalservicen.

Vi vill betjäna våra kunder och omforma tjänster efter snabbt förändrande behov. Vi är en betydande kommunal aktör och en ansvarsfull arbetsgivare.