Toimenpidelupaan tarvittavat asiakirjat

Tarvitset nämä asiakirjat:

 • Hakemuslomake
 • Lainhuutotodistus tai muu hallintaoikeusselvitys, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi
 • Kiinteistörekisteriote, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi
 • Asemakaava-alueilla ote asemakaavasta
 • Asemakaava-alueilla tonttikartta
 • Kaava-alueen ulkopuolella kiinteistörekisterin karttaote, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi
 • Naapurin kuulemis- tai suostumuslomake
 • Asemapiirros ja pääpiirustukset
 • Valtakirja tarvittaessa
 • Yhtiön on liitettävä hakemukseen kaupparekisteriote ja hallituksen- tai yhtiökokouksen pöytäkirja toimenpidettä koskevasta päätöksestä
 • Jätevesijärjestelmän käsittelyssä tarvitset lisäksi ympäristönsuojelutarkastajan lausunnon

Toimita asiakirjat yhtenä kappaleena lukuun ottamatta piirustuksia, joita tarvitaan kolme kappaletta.

Lomakkeet löydät täältä