Toimivallan siirtämispäätökset

Toimivallan siirtopäätöksillä toimielimet ja viranhaltijat voivat siirtää eli delegoida toimivaltaansa. 

Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin ja viranhaltija voi päättää sille tai hänelle johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksestä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelo annetaan tiedoksi valtuustolle vuosittain helmikuussa. 

Toimivallan siirtopäätökset

Liikelaitokset

Ympäristöterveydensuojelu /2020

Ympäristöterveydensuojelu /2021