Töitä, jotka vaativat toimenpideluvan

  • Maalämpöjärjestelmän rakentaminen
  • Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
  • Olennainen julkisivumuutos
  • Rakennelma, esimerkiksi kevytrakenteinen katos, vaja tai kioski
  • Laiturin rakentaminen
  • Aitaaminen
  • Mainostoimenpide: muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulos mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka peittävän mainoksen pitäminen ikkunassa pysyvästi tai pitkäaikaisesti.