Tolkkinen–Porvoo-väylän ruoppaus on saatu valmiiksi – vesistö- ja kalataloustarkkailu jatkuvat