Tori, Puistokatu ja K23

Keskustan kehittämishankkeet 2019

Syksyllä 2019 esiteltiin samanaikaisesti kolme merkittävää keskustan kehittämishanketta.

Esitys tiedotustilaisuudessa 24.10.2019 


Tori

Empirekeskustan ytimen, torin alueen asemakaavan ajantasaistaminen.
Hankkeen oma sivu: Tori

Aineisto esittelytilaisuudessa 24.10.2019:

Visio ja luonnos uutta asemakaavaa varten (ALA, Masu planning, Sitowise)

Luonnoskuva Torin ilta (Kuva: Arkkitehtitoimisto ALA)

Luonnoskuva Tori ilmasta (Kuva: Arkkitehtitoimisto ALA)

Luonnoskuva Torin keskikäytävä (Kuva: Arkkitehtitoimisto ALA)

Torin kyselyn tulokset 31.1.2020


Porvoon Puistokatu

Läntisen sisääntulotien, ns. Läntisen Mannerheiminväylän kehittäminen Porvoon Puistokaduksi.
Hankkeen oma sivu: Porvoon Puistokatu

Aineisto esittelytilaisuudessa 24.10.2019:

Yleiskartta

Kaavarungon kartat

Porvoon puistokatu -raportti

Luonnoskuva aukiolta itään (Kuva: Sitowise Oy / Ola Design)

Luonnoskuva Tolkkistentien risteyksestä länteen (Kuva: Sitowise Oy / Ola Design)

Aineistosta oli mahdollista esittää palautetta 7.1.2020 mennessä. Kooste saadusta palautteesta 21.1.2020:
Porvoon puistokadun palautteen kooste


Liityntäpysäköinti ja ABC

Yksityisenä hankkeena käynnistyneen liikenneaseman ja kaupungin liityntäpysäköintialueen kehittämishanke.
Hankkeen oma sivu: Liityntäpysäköinti ja ABC

Aineisto esittelytilaisuudessa 24.10.2019:

541 Asemakaavaluonnos Liityntäpysäköinti ja ABC

541 Asemakaavan selostus

541 Havainnekuva

Luonnoskuva: liikenneasema (Kuva: FCG Arkkitehdit)

Luonnoskuva: liityntäpysäkki (Kuva: FCG Arkkitehdit)


K23

Kortteli 23 on torin luoteiskulmalle sijoittuva keskeinen liikekortteli, jonka rakennuskanta on 1980-luvulta. Kortteliin on laadittu kokonaisvaltainen kehitystutkielma jatkosuunnittelun ja kiinteistönomistajaneuvottelujen pohjaksi. Hanke ei ole vielä kehittynyt omaksi asemakaavahankkeekseen.

Aineisto esittelytilaisuudessa 24.10.2019:

Kaupunkitilojen sarja (Kuva: Porvoon kaupunki)

Luonnoskuva näkymä Rihkamatorilta (Kuva: Porvoon Kaupunki/LUMART)