Torimyynti, markkinat, myyjäiset, pop up -ravintolat ja liikkuvat elintarvikehuoneistot

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, kuten kioskia, myyntiautoa tai myyntivaunua, telttakatosta, kojua tai muuta siirrettävää ja liikkuvaa myyntipaikkaa. Ulkomyynti liittyy yleensä liikkuviin elintarvikehuoneistoihin.

Ulkomyynti ja siihen rinnastettava toiminta on lähtökohtaisesti riskialttiimpaa, kuin vastaava toiminta sisätiloissa kiinteissä elintarvikehuoneistoissa.

Toimijan on varmistettava tuotteiden turvallisuus kaikissa olosuhteissa, eikä olosuhteisiin vetoamalla voi välttää velvollisuutta. Mikäli toimintaan liittyy erityisiä riskejä, esim. käsitellään raakaa kalaa tai muuta helposti pilaantuvaa elintarviketta, on se otettava huomioon olosuhteiden vaatimuksissa ja hallinnassa. Elintarvikevalvontaviranomainen arvioi viimekädessä, täyttääkö toiminta vaatimukset.

Lue lisää

Vähäinen myynti

Yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu ei vaadi ilmoitusta. Toiminnan tulee tällöin olla vähäriskistä ja satunnaista tai määrältään vähäistä.