Toukovuori kerros- ja rivitalotontit, lisätietoa alueesta ja tonteista

Asemakaava ja rakentamistapaohjeet

Tontin ostajana sitoudut noudattamaan asemakaavaa ja rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa on rakennusoikeus ja kerrosluku. Rakennustapaohjeissa annetaan tarkkoja ohjeita ja määräyksiä rakennusten massoittelusta, materiaaleista, julkisivuista, ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

AP-korttelialueilla rakennusten pääasiallinen rakennusmateriaali on puu.

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa muun muassa Porvoon vihreän kaukolämmön hyödyntämistä, laadukkaita kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä, joukkoliikennettä, passiivisen aurinkoenergian käyttöä rakentamisessa, varautumista sen myöhempään hyödyntämiseen sekä puurakentamisen suosimista. Toukovuoren uudella asuinalueella voi toteuttaa kaikki edellä mainitut energiatehokkuuden elementit. 

Toukovuoresta tontin ostava sitoutuu liittämään rakennuksensa kaukolämpöön.

Maaperä

Rasitteet

Asemakaavan mukaan kulku tontille 13-6004-4 tapahtuu tonttien 13-6004-1 ja 13-6004-2 kautta. Kulkuväylän rakentaminen ja kunnossapito on toteutettava osittain yhteisjärjestelynä viereisten tonttien 6004-1 ja 6004-2 kanssa.

Kortteleissa 6004, 6006, 6007, 6009, 6012 ja 6013 on kortteleiden sisäisiä kulkuyhteysrasitteita, joiden rakentamisesta ja kunnossapidosta tontit vastaavat.

Muuta