Toukovuori, lisätietoa alueesta ja tonteista

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja montako kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan tarkkoja ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä ergiansäästömahdollisuuksista.  

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa muun muassa Porvoon vihreän kaukolämmön hyödyntämistä, laadukkaita kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä, joukkoliikennettä, passiivisen aurinkoenergian käyttöä rakentamisessa, varautumista sen myöhempään käyttöön sekä puurakentamisen suosimista. Toukovuoren uudella asuinalueella voi toteuttaa kaikki edellä mainitut energiatehokkuuden elementit.

Maaperä

Osalla alueen tonteista on savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja maaperätutkimussivulla.

Muuta

Tonteille 6009-1 ja 2 on myönnetty poikkeamislupapäätös joistakin asemakaavan määräyksistä. Tutustu poikkeamislupapäätökseen.

Kaupunkikehityslautakunta päätti myöntää poikkeamisluvan tontille 6012-6 joistakin asemakaavan määräyksistä. Tutustu poikkeamislupapäätökseen.