Tukea vammaisen arkeen

Vammainen henkilö voi saada päivittäisiin toimintoihin erilaista tukea ja palveluita.

Alla on lueteltu niitä vammaisille tarjottavia palveluita, joita Porvoon kaupunki tarjoaa tavanomaisten palveluiden, kuten kotihoidon, omaishoidon ja lasten varhaiskasvatuksen ja opetuksen lisäksi.

Osa palveluista kuuluu niin sanottujen subjektiivisten oikeuksien piiriin, jolloin asiakas voi saada palvelua erillisen päätöksen perusteella. Osa palveluista voidaan tarjota kaupungin määrärahojen puitteissa.