Tuki auton hankintaan ja muutostöihin

Vammainen henkilö voi anoa auton hankintaan ja muutostöihin taloudellista tukea.

Porvoossa tukea myönnetään sellaiselle henkilölle, joka tarvitsee autoa päivittäin ammattiin johtavan opiskelun tai jatkuvan työssäkäynnin vuoksi. Muita erityisiä syitä voi olla esimerkiksi monivammaisen lapsen kuljetus päivittäin päivähoitoon tai kouluun perheen autolla.

Kyseessä on määrärahasidonnainen palvelu, johon vammaisella ei ole subjektiivista oikeutta. Porvoossa auton hankintatuesta ja muutostöistä on päätetty sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohjeissa.