Tukiperhetoiminta

Tukiperheitä tarvitaan kipeästi lisää. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, voit mielellään olla yhteydessä palvelukoordinaattoriin. Tukiperhettä tarvitsevia on tällä hetkellä jonossa

Mitä on tukiperhetoiminta?

Tukiperhetoiminnan tavoite on lisätä perheen voimavaroja ja tuoda tukea perheen arkeen. Tukiperhe mahdollistaa lapselle turvallisia aikuisia, turvallisissa olosuhteissa samalla tuoden vanhemmalle hengähdystauon arjen pyörittämiseen.

Taustalla voivat olla vaikeudet lasten kasvatus­asioissa, perheen ihmissuhteissa, vanhempien ero tai yksinhuoltajuus, vanhempien psyykkinen, fyysinen väsymys tai elämäntilan­teen muutokset.

Jos lähipiiristä ei löydy riittävää tukea arjessa jaksamiseen, voi tukiperhe tukea ja auttaa lap­sen omien vanhempien jaksamista. Tavoitteena on tukea perhettä niin, että he jatkossa selviytyvät omin voimavaroin.

Tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena.

Tukiperheessä lapset tarvitsevat aikuisten aikaa, syliä ja huolenpitoa. Tukiperheiltä odotetaankin yhdessäoloa ja tavallisen arjen jakamista tuki­lasten kanssa. Parhaimmillaan toiminta antaa lapselle myönteisiä onnistumisen kokemuksia, joista jää tärkeitä muistoja.

Useimmat tukiperheissä käyvistä lapsista ovat leikki- ja ala-asteikäisiä. Lapset käyvät tukiper­heessä esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukau­dessa. Sopimuksen mukaan lapsi voi olla perheessä myös lyhempiä käyntejä tai pidempiä aikoja esimerkiksi loma-aikoina. Käynnit voivat pitää sisällään vaikka leikkimistä, pelailua, retkeilyä ja ulkoilua.

 Tukiperhetoiminnasta laaditaan kirjallinen tukiperhe­sopimus yhdessä lapsen oman perheen, tukiperheen ja lapsiperhepal­velujen työntekijän kanssa. Sopimuksessa määritetään toiminnan tavoite, kesto, tuen tarve sekä yhteistyökäytän­nöt. Tukiperheitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukiperheille maksetaan korvaus lapsen hoidosta.

Millainen perhe voi ryhtyä tukiperheeksi?

Tukiperheeksi voi ryhtyä tavallinen perhe, jolla on

·       oma elämäntilanne ja ihmissuhteet kunnossa

·       aikaa ja tilaa vieraillekin lapsille

·       valmiutta vastata lapsen tarpeisiin ja hyväk­syä erilaisuutta

·       myönteinen elämänasenne

·       yhteistyötaitoja

Tukiperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, koska tukea tarvitsevat lapsetkin ovat eri-ikäisiä ja erilaisista perheistä. Tukiperheenä voi toi­mia myös yksinasuva. Hakeutuminen tukiperheeksi on perheen yhteinen päätös.

Porvoon kaupunki kouluttaa uusia tukiperheitä yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Lisätietoja koulutuksista saat lapsiperheiden palvelukoordinaattorilta.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää tukiperhetoiminnasta THL:n sivuilta

ESITE: Tukiperhetoiminta