Tukityöllistyminen

Palkkatukea pitkäaikaistyöttömille

Kaupunki työllistää työ- ja elinkeinotoimiston myöntämällä palkkatuella nuoria sekä pitkäaikaistyöttömiä. Palkkatuella toteutettavat työsuhteet ovat määräaikaisia ja niiden kesto on pääsääntöisesti kuusi kuukautta.

Jos olet kiinnostunut palkkatuetusta työstä, voit ottaa yhteyttä joko kaupungin työllisyyskoordinaattoriin tai työ- ja elinkeinotoimistoon.

Kun yhdistys tai järjestö työllistää

Kaupunki tukee rahallisesti myös yhdistysten ja järjestöjen työllistämistoimintaa, jos ne työllistävät palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Lisätietoja antaa työllisyyskoordinaattori Lotta Laakso 040 183 7937.