Tulliportinkatu 20, lisätietoa alueesta ja tonteista

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja siihen liittyviä rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja kuinka monta kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan (tarkkoja) ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet, 517 Tarmolankatu 2 

Esimerkkejä asemakaavan kerroslukumerkintöjen sallimista asuinkerroksista

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • Porvoon vihreän kaukolämmön hyödyntämistä
  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • varautumista aurinkoenergian myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Maaperä

Maaperätutkimuksen tulos kertoo suuntaa antavasti savikerroksen paksuudesta ja kovan pohjan syvyydestä alueella. Rakentajan itsensä vastuulla on tarkempien maaperätutkimusten tekeminen sekä talon perustamismenetelmästä päättäminen. Lisätietoja löytyy maaperätutkimussivulla.

Maaperätutkimuskartta (maaperätutkimuksessa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät maaperätutkimukset-sivulta).

Maaperätutkimukset-sivulle

Muuta

Kaupunki saattaa poistaa tonteilla kasvavat puut ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Kartta tonteista