Tupakkatuotteet, nikotiininesteet,  nikotiinikorvaushoitovalmisteet, myynti ja valvonta

Kunnan tehtäviin kuuluvat tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiin sekä tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin liittyvät valvonta-asiat.

Tupakkalain yleisenä tavoitteena on suojella väestöä tupakoinnin aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Tupakan, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin luvanvaraisuuden tavoitteena on vähentää tupakoinnin yleisyyttä ja alaikäisten henkilöiden tupakkatuotteiden saatavuutta. Samalla pyritään estämään laittomasti maahantuotujen ja kiellettyjen tupakkatuotteiden levitys laillisten jakelukanavien kautta.

Tupakkalain kokonaisuudistus tuli voimaan 15.8.2016. Laki antaa asuntoyhtiöille oikeuden hakea huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan sekä jopa huoneiston sisätiloihin tupakointikieltoa. Nämä kiellot määrää kunnan tupakkalakia valvova viranomainen asuntoyhteisön hakemuksesta. Yksittäisellä asukkaalla ei ole oikeutta hakea tupakointikieltoja viranomaiselta.

Lisätietoja