Tupakkatuotteet, nikotiininesteet,  nikotiinikorvaushoitovalmisteet, myynti ja valvonta

Kunnan tehtäviin kuuluvat tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiin sekä tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin liittyvät valvonta-asiat.

Tupakkalain yleisenä tavoitteena on suojella väestöä tupakoinnin aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Tupakan, nikotiininesteiden ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin luvanvaraisuuden tavoitteena on vähentää tupakoinnin yleisyyttä ja alaikäisten henkilöiden tupakkatuotteiden saatavuutta. Samalla pyritään estämään laittomasti maahantuotujen ja kiellettyjen tupakkatuotteiden levitys laillisten jakelukanavien kautta.

Tupakkalain kokonaisuudistus tuli voimaan 15.8.2016. Laki antaa asuntoyhtiöille oikeuden hakea huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan sekä jopa huoneiston sisätiloihin tupakointikieltoa. Nämä kiellot määrää kunnan tupakkalakia valvova viranomainen asuntoyhteisön hakemuksesta. Yksittäisellä asukkaalla ei ole oikeutta hakea tupakointikieltoja viranomaiselta.

Tupakkatuotteita koskevat jäljitettävyys- ja turvaominaisuusjärjestelmät otetaan käyttöön 20.5.2019
– Muistathan lisäksi ilmoittaa mahdollisista myyntipisteen muutoksista
Tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä otetaan käyttöön 20. toukokuuta 2019. Sitä ennen kaikkien tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvien tulee hakea tunnistekoodeja, jotka mahdollistavat yrityksien ja toimipaikkojen tunnistamisen. Tunnistekoodin tarvitsevat kaikki valmistajasta aina ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan asti.
Linkki Suomen toimivaltaisen tunnisteiden antajan (’ID issuer’) Allexis s.r.o:n ylläpitämään rekisteröintilomakkeeseen tunnistekoodien hakemista varten: https://app.idissuer.fi/economic-operator/public/registration?0#stay

Linkki suoraan

Lue lisää
Jäljitettävyys- ja turvaominaisuusjärjestelmät 
Tunnistekoodit 20.5 20.5.2019 alkaen  Valvira
Tunnistekoodin hakeminen ja tupakan ostaminen tukkukaupasta 19.7.2019 jälkeen
Laittoman kaupan ehkäisy  Valvira

Lisätietoja