Tupakointi yleisötilaisuuksissa - ohjeet järjestäjälle

Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava siitä, että tilaisuudessa noudatetaan näitä ohjeita ja sääntöjä:

  • Tupakointi on kielletty ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. Tällaisia ovat esimerkiksi festivaalit, ulkoilmakonsertit, urheilutapahtumat, erilaiset kilpailut ja näyttelyt sekä elokuva-, teatteri- ja oopperanäytökset.
  • Järjestäjä voi sallia tupakoinnin tähän tarkoitukseen varatussa tilan osassa siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan niihin tiloihin, joissa tupakointi on kielletty. Tupakointi voidaan sallia myös tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetun tilan ulkopuolella.
  • Tupakointi on tupakkalain mukaan aina kielletty muun muassa päiväkotien ja tiettyjen oppilaitosten ulkoalueilla. Jos yleinen tilaisuus järjestetään esimerkiksi koulun pihalla, alueelle ei saa järjestää edes erillistä tupakointialuetta.
  • Kiinteistön omistaja tai haltija voi halutessaan asettaa pidemmälle meneviä tupakointikieltoja kuin tupakkalaki edellyttää. Ulkoalueella järjestettävän yleisen tilaisuuden voi siten toteuttaa täysin savuttomana.
  • Tupakointikieltoalue ja mahdollinen tupakointiin tarkoitettu alue on merkittävä selvästi.
  • Tilaisuuden järjestäjän tai ulkotilan haltijan on varmistettava tupakointikiellon noudattaminen esimerkiksi ohjeistamalla järjestysmiehet puuttumaan kiellon rikkomiseen.
  • Tupakanmyyntiä varten on aina haettava myyntilupa myyntipaikkakunnan terveysviranomaiselta. Vaatimus koskee myös tilapäistä myyntiä. Myyntilupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen. Vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytyksenä on omavalvontasuunnitelma, joka myös on myyntipaikkakohtainen.