Tutkimushanke energian kulutuksesta

Canemure on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima tutkimushanke, jossa Porvoon osahanke etsii parhaita keinoja säästää energiaa ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Rakennuksiin asennetaan uudenlaisia lämpö- tai sähköjärjestelmiä, joita seurataan digitaalisesti. Parhaita ratkaisuja asennetaan myös muihin rakennuksiin.

Energiakokeiluja neljässä rakennuksessa

Alkuvaiheessa laiteinvestointeja tehdään neljään rakennukseen, joiden energiankulutusta myös seurataan reaaliaikaisesti. Tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä 5-10 prosentin energiansäästö.

Eestinmäen päiväkoti ja Albert Edelfeltin koulu

Osa kiinteistöjen käyttämästä lämpöenergiasta tuotetaan katoille asennetuilla aurinkokeräimillä. Mahdollinen ylijäämäenergia, jota rakennuksessa ei tarvita, palautetaan kaukolämpöverkkoon ja tällöin kyseessä on kaksisuuntainen kaukolämpö.

Kaupungintalo

Kaukolämmön kysyntäjoustoa kokeillaan varaamalla rakennukseen lämpöä esimerkiksi yöaikaan. Kaukolämmön kulutusta voidaan näin laskea rakennuksen ja muiden kiinteistöjen huippukulutuksen aikana.

Keskuskoulu

Tutkitaan rakennuksen aurinkopaneeleilla tuotetun sähköenergian varastointia akkuihin. Mahdollinen ylijäämäenergia palautetaan sähköverkkoon.

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Tutkimushanke jatkuu vuoden 2023 loppuun ja tavoitteena on hyödyntää parhaita tuloksia muissakin kaupungin kiinteistöissä. Porvoo on kaupunkistrategiassaan sitoutunut edistämään rakennusten elinkaaritehokkuutta ja niiden omaa uusiutuvan energian tuotantoa.

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia. Hankkeessa on mukana 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. 

Canemure-hanke (LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FIN) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan Canemure-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivun sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Canemure-hanke

Canemure - Porvoon osahanke

Porvoon osahankkeen projektipäällikkö