Tutkimushanke energian kulutuksesta

Canemure on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima tutkimushanke, jossa Porvoon osahanke etsii parhaita keinoja säästää energiaa ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Tutkittaviin rakennuksiin asennetaan uudenlaisia lämpö- tai sähköjärjestelmiä, joita seurataan digitaalisesti. Parhaita ratkaisuja asennetaan jatkossa myös muihin rakennuksiin.

Älykästä lämmönohjausta ja hukkalämmön hyödyntämistä

Porvoossa otettiin vuodenvaihteessa 2020/2021 käyttöön älykäs lämmönohjausjärjestelmä yhteensä 17 julkisessa kiinteistössä; kouluissa, päiväkodeissa sekä pääkirjastossa ja keskuspaloasemalla. Oppiva tekoäly ohjaa rakennusten lämmitystä reaaliaikaisesti ja pitää sisäolosuhteet tasaisina. Ohjaus perustuu muun muassa sääennusteisiin sekä rakennuksen ja käyttäjien termodynamiikkaan.

Tavoitteena on tarjota rakennusten käyttäjille miellyttävän tasaiset sisäolosuhteet, säästää energiankulutuksessa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kaukolämpötuotantokin hyötyy älyohjauksesta: tasaisempi, hyvin ennustettava lämpökuorma pienentää myös voimaloiden huipputehon tarvetta ja vähentää päästöjä.

Keskuskoulussa on niin ikään aloitettu energiahanke, jossa tutkitaan uudenlaista kaukolämpöratkaisua. Kiinteistön lämmitykseen tullaan jatkossa käyttämään pääosin matalalämpöisen kaukolämmön paluuveden sisältämää energiaa. Tämä mahdollistaa kaksisuuntaisen kaukolämmön käytön sekä hukkalämmön hyödyntämisen.

Tavoitteena on, että uusi kaukolämpöratkaisu ja älykäs, ennakoiva ohjausjärjestelmä vähentävät energiankulutusta yli 20 prosenttia, pitäen samalla rakennuksen sisäolosuhteet tasaisina. Järjestelmä otetaan käyttöön syksyn 2021 lämmityskauden kuluessa.

Kuntalaisia kannustetaan ilmastotekoihin

Loppukäyttäjien, ensivaiheessa koulujen oppilaiden tietoisuutta energiankulutuksesta lisätään muun muassa tekemällä energian kulutus näkyväksi. Ensimmäinen pilottikohde on Eklöfska skolan, jossa koulun sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus sekä aurinkopaneeleiden tuottama sähkö näytetään reaaliaikaisesti koulun SmartSign-infonäytöllä. Pilottikohteesta saatujen kokemusten pohjalta energiankulutuksen informaatiota on tarkoitus jatkossa laajentaa koskemaan muitakin kouluja ja kaupungin kiinteistöjä.

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Tutkimushanke jatkuu vuoden 2023 loppuun ja tavoitteena on hyödyntää parhaita tuloksia muissakin kaupungin kiinteistöissä. Porvoo on kaupunkistrategiassaan sitoutunut edistämään rakennusten elinkaaritehokkuutta ja niiden omaa uusiutuvan energian tuotantoa.

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia. Hankkeessa on mukana 22 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. 

Canemure-hanke (LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FIN) on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan Canemure-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivun sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Canemure-hanke

Canemure - Porvoon osahanke

Porvoon osahankkeen projektipäällikkö