Siirry sisältöön

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa, työelämävalmiuksia ja luoda edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen tai työllistämistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Palvelu perustuu asiakkaan kanssa laadittuun aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan. Kuntouttavan työtoiminnan myöntää sosiaalitoimen edustaja. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pääsääntöisesti kolmen kuukauden mittaisissa jaksoissa, 1-4 päivää viikossa, vähintään 4 tuntia kerrallaan.

Kuntouttavan työtoiminnan aikana asiakkaalle maksetaan työmarkkinatuki ja kulukorvaus. Palvelu perustuu asiakkaan kanssa laadittuun aktivointisuunnitelmaan.

Toimintaan ohjaudutaan aina sosiaaliohjaajan kautta ja tutustumiskäynnit tulee sopia etukäteen.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus perustuu sosiaalihuoltolakiin. Toimintaan päästäkseen ei tarvitse olla työtön työnhakija. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on tukea ja lisätä toiminnassa olevan asiakkaan hyvinvointia, elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan lisäksi on mahdollista saada sosiaaliohjaajan tehostettua yksilötyötä.

Voit tiedustella toiminnasta sosiaaliohjaaja Hanna Liukselta puh. 040 359 2995. Toimintaan ohjaudutaan aina sosiaaliohjaajan kautta ja tutustumiskäynnit tulee sopia etukäteen.

Toimintapisteet

Kisälli- ja Lehmusryhmä

Lisäksi meillä on Kisälli- ja Lehmusryhmät työikäisille. Ryhmissä vahvistetaan arjenhallintaa vaihtuvin teemoin, mm. terveys- ja hyvinvointi, sosiaaliset taidot ja voimavarat.

Ryhmät toimivat WSOY:n talossa, osoitteessa Linnankoskenkatu 32, Porvoo.

Logistiikkapartio

Logistiikkapartiossa tehdään pienimuotoisia kaupungin sisäisiä muutto-, kunnostus- ja varastotöitä. Lisäksi Logistiikkapartio vastaa Gammelbackan varastosta ja huolehtii tavaroiden kierrätyksestä. Toimintapäivä voi sisältää myös muuta toimintaa.

Sähköposti: logistiikkapartio@porvoo.fi

Logistiikkapartio sijaitsee Tarmolassa, osoitteessa Kisällintie 4, Porvoo.

Puuverstas

Puuverstaalla pääsee tutustumaan erilaisiin puumateriaaleihin ja puun työstöön erilaisin työtehtävien kautta. Puuverstaalla kunnostetaan mm. kaupungin toimipisteiden huonekaluja/pihakalusteita tai esim. pihoihin ja puutarhoihin liittyviä rakennelmia. Lisäksi verstaalla tehdään muita pienimuotoisia asiakastöitä. Toimintapäivä voi sisältää myös muuta erilaista tekemistä, esim. tutustumisia tai retkiä.

Pajajakson aikana on mahdollisuus suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon osa Puupintojen pintakäsittely 15 osp kokonaisuudessaan. Tämä suoritetaan Careerian Askolan toimipisteen kanssa yhteistyössä siten, että oppiminen tapahtuu pääosin Verstaalla. Osaamisen kartuttua on mahdollista hankkia joko tutkintojärjestelmän mukainen osatutkintotodistus tai osaamistodistus omasta pintakäsittelyalan osaamisesta. Puuverstas sijaitsee Tarmolassa, osoitteessa Kisällintie 4, Porvoo.

Starttipaja

Starttipaja on nuorille 16-29 -vuotiaille, jotka ovat vailla opiskelupaikkaa, työtä tai tarvitsevat tukea arjenhallintaan. Ryhmässä vahvistetaan vuorovaikutustaitoja sekä omia voimavaroja erilaisin luovin menetelmin. Toimintaan kuuluu lisäksi mm. retkiä, vierailuja, säännöllistä liikuntaa ja ruoanlaittoa.

Starttipaja sijaitsee WSOY-talossa, osoitteessa Linnankoskenkatu 32, Porvoo.

Taidepaja

Taidepajan toiminta on kohdennettu nuorille 17-25 -vuotiaille. Pajalla toteutetaan projekteja eri menetelmin, tutustumaan kulttuuriin ja taiteeseen. Toiminnassa hyödynnetään lähiympäristöä ja palveluita. Toiminnan tavoitteena on tekemisen avulla kehittää valmiuksia luovaan ilmaisuun. Pajalla vahvistetaan elämänhallintataitoja ja tuetaan kohti opiskelu- tai työelämää.

Taidepaja sijaitsee WSOY-talossa, osoitteessa Linnankoskenkatu 32, Porvoo.

Taitopaja

Taitopajalla tutustutaan luovien menetelmien kautta erilaisiin kädentaitoihin. Toiminnassa hyödynnetään myös paljon kierrätysmateriaalia. Toiminta voi pitää sisällään myös muuta toimintaa, tutustumisia ja retkiä. Lisäksi toiminnassa hyödynnetään lähiympäristöä ja kulttuuritapahtumia. Toiminnan tavoitteena on tekemisen avulla vahvistaa sosiaalisia taitoja, arjenhallintaa ja edistää siten työ- ja toimintakykyä.

Taitopaja sijaitsee WSOY-talossa, osoitteessa Linnankoskenkatu 32, Porvoo.