Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin kuntouttava työtoiminta ja muu ryhmätoiminta

Pajat

Kaupungin pajoilla järjestetään toimintaa sinulle porvoolainen, joka olet tällä hetkellä työtön, ilman opiskelupaikkaa tai tarvitset sisältöä arkeen. Järjestämme suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa muun muassa monipuolisista ja luovista kädentaidoista aina erilaisin teemoihin painottuviin kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiin. Tarjoamme aiempaa enemmän ikärajattomia ryhmätoimintoja työikäisille.

Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan heille tarjottuihin ensisijaisiin työvoimapoliittisiin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää pitkään työttömänä olleen henkilön edellytyksiä työllistymiselle. Sen painopiste voi olla myös arjenhallinnan tukemisessa ja osallisuuden lisäämisessä.

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja ryhmätoiminnan tarkoitus on edistää ja ylläpitää hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta.

Mukaan toimintaan pääset lähettävän tahon kautta, esim. aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, Ohjaamo tai TYP.

Voit tiedustella toiminnasta WSOY:n pajojen sosiaaliohjaaja Jaana Kavakalta puh. 040 809 2244 tai Tarmolan sosiaaliohjaaja Nina Jääskeläiseltä puh. 040 514 1507. Pajoille ohjaudutaan aina sosiaaliohjaajan kautta ja tutustumiskäynnit tulee sopia etukäteen.

WSOY:n ja Tarmolan talossa työskentelevät sosiaaliohjaajat tukevat asiakasta eri elämäntilanteissa pajajakson aikana ja ohjaavat tarvittaessa myös muihin palveluihin.

Starttipaja

Starttipaja on nuorille 16-29 -vuotiaille, jotka ovat vailla opiskelupaikkaa, työtä tai tarvitsevat tukea arjenhallintaan. Ryhmässä vahvistetaan vuorovaikutustaitoja sekä omia voimavaroja erilaisin luovin menetelmin. Toimintaan kuuluu lisäksi mm. retkiä, vierailuja, säännöllistä liikuntaa ja ruoanlaittoa.

Starttipaja sijaitsee WSOY-talossa, osoitteessa Linnankoskenkatu 32, Porvoo.

Taidepaja

Taidepajan toiminta on kohdennettu nuorille 17-25 -vuotiaille. Pajalla toteutetaan projekteja eri menetelmin, tutustumaan kulttuuriin ja taiteeseen. Toiminnassa hyödynnetään lähiympäristöä ja palveluita. Toiminnan tavoitteena on tekemisen avulla kehittää valmiuksia luovaan ilmaisuun. Pajalla vahvistetaan elämänhallintataitoja ja tuetaan kohti opiskelu- tai työelämää.

Taidepaja sijaitsee WSOY-talossa, osoitteessa Linnankoskenkatu 32, Porvoo.

Taitopaja

Taitopajalla tutustutaan luovien menetelmien kautta erilaisiin kädentaitoihin. Toiminnassa hyödynnetään myös paljon kierrätysmateriaalia. Toiminta voi pitää sisällään myös muuta toimintaa, tutustumisia ja retkiä. Lisäksi toiminnassa hyödynnetään lähiympäristöä ja kulttuuritapahtumia. Toiminnan tavoitteena on tekemisen avulla vahvistaa sosiaalisia taitoja, arjenhallintaa ja edistää siten työ- ja toimintakykyä.

Taitopaja sijaitsee WSOY-talossa, osoitteessa Linnankoskenkatu 32, Porvoo.

Puuverstas

Puuverstaalla pääsee tutustumaan erilaisiin puumateriaaleihin ja puun työstöön erilaisin työtehtävien kautta. Puuverstaalla kunnostetaan mm. kaupungin toimipisteiden huonekaluja/pihakalusteita tai esim. pihoihin ja puutarhoihin liittyviä rakennelmia. Lisäksi verstaalla tehdään muita pienimuotoisia asiakastöitä. Toimintapäivä voi sisältää myös muuta erilaista tekemistä, esim. tutustumisia tai retkiä.

Pajajakson aikana on mahdollisuus suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon osa Puupintojen pintakäsittely 15 osp kokonaisuudessaan. Tämä suoritetaan Careerian Askolan toimipisteen kanssa yhteistyössä siten, että oppiminen tapahtuu pääosin Verstaalla. Osaamisen kartuttua on mahdollista hankkia joko tutkintojärjestelmän mukainen osatutkintotodistus tai osaamistodistus omasta pintakäsittelyalan osaamisesta. Puuverstas sijaitsee Tarmolassa, osoitteessa Kisällintie 4, Porvoo.

Logistiikkapartio

Logistiikkapartiossa tehdään pienimuotoisia kaupungin sisäisiä muutto-, kunnostus- ja varastotöitä. Lisäksi Logistiikkapartio vastaa Gammelbackan varastosta ja huolehtii tavaroiden kierrätyksestä. Toimintapäivä voi sisältää myös muuta toimintaa.

Sähköposti: logistiikkapartio@porvoo.fi

Logistiikkapartio sijaitsee Tarmolassa, osoitteessa Kisällintie 4, Porvoo.

Kisälli- ja Lehmusryhmä

Lisäksi meillä on Kisälli- ja Lehmusryhmät työikäisille. Ryhmissä vahvistetaan arjenhallintaa vaihtuvin teemoin, mm. terveys- ja hyvinvointi, sosiaaliset taidot ja voimavarat.

Ryhmät toimivat WSOY:n talossa, osoitteessa Linnankoskenkatu 32, Porvoo.