Työpajojen aineistot, tutkimusraportteja ja tausta-aineistoja

Valtuuston ja laajennetun johtoryhmän työpaja 16.4.2018

Tulevaisuuskyselyn tulokset 

Luonnos, strategian kärjet ja tavoitteet 16.4.2018

Yhteenveto työpajan tuloksista

Valtuuston ja johtoryhmän työpaja 28.3.2018

Talousnäkymät maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen rahoitusjohtaja Raija Vaniala 

Sivistyspalvelut vuonna 2022 ja 2027 Vertikal Oy

Arvot eli Porvoon kaupungin pelisäännöt osana uutta kaupunkitstrategiaa

Valtuuston ja laajennetun johtoryhmän työpaja 31.1.2018

Talouden strategiset vaihtoehdot rahoitusjohtaja Raija Vaniala

Kaupunkiorganisaation arvojen määrittely osana uutta kaupunkistrategiaa henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari

Porvoon imagotutkimus Mikko Wennberg

Yhteenveto työpajan tuloksista

Yhteenveto portinvartijahaastatteluista

Club-strategi loppuraportti

Club-strategi loppuraportti (ruotsiksi)

Demos Helsingin tutkimusraportti ja loppuraportti

Demos Helsinki on valmistellut tutkimusraportin ja loppuraportin osana strategiatyötä.

Tutkimusraportin tavoitteena on

  • tunnistaa Porvoon nykyisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita
  • analysoida globaalien megatrendien ja muutosilmiöiden vaikutuksia Porvoon kaltaisiin kaupunkeihin
  • tunnistaa parhaita käytäntöjä ja strategisia kärkiä vastaavista kaupungeista Pohjois-Euroopassa

Raporttia hyödynnettiin mm. taustamateriaalina talven ja kevään 2018 aikana järjestettävissä työpajoissa.

Tutustu tutkimusraporttiin

Loppuraportti kokoaa Demos Helsingin ehdotukset strategian kärjistä ja tavoitteista.

Tutustu loppuraporttiin

Tausta-aineistot

Tutkimusraporttia tehtäessä on hyödynnetty seuraavia aineistoja:

Porvoon elinvoima ja kilpailukyky suhteessa muihin C21-kaupunkeihin

Imagotutkimus

Satamittari (kilpailukyky)

Alueelliset kehitysnäkymät (Porvoon seutukunta, TEM)

Matkailututkimukset

Muuttoliikeanalyysi ja muuttohalukkuusselvitys

Hyvinvointikertomus

Kouluterveyskysely

Koulutuspalveluiden laaturaportit

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Strategian väliarviointi

Porvoon keskustan elinvoimalaskenta

Keskustatyöpajojen aineisto

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) aineisto

Ekotekojen Porvoo