Usein kysytyt kysymykset - taiteilijahaku korttelit 448 ja Hellberginmäki

1. Voiko taideteos elää tai muokkautua tekemisen aikana? 

Vastaus: Tämä on vaikeaa silloin, kun taide on osana rakentamista, sillä taiteen edellytyksiin (perustukset, kiinnitykset, materiaalit, rakennuslupakuvat) pitää osata varautua ja hyväksytyissä suunnitelmissa pitää pysyä. 

2. Pitääkö työryhmän kaikilla jäsenillä olla Y-tunnus ja pitääkö kaikkien työryhmän jäsenten täyttää taiteilijoille asetetut vaatimukset?

Vastaus: Riittää, kun työryhmässä on vähintään yksi jäsen, joka täyttää kaikki asetetut vaatimukset.

3. Tuleeko kortteli 448 teoksen ilmetä kaikissa määritellyissä taiteen paikoissa vai voiko luonnosvaiheeseen valittu taiteilija tehdä ehdotuksen vain yhteen tai kahteen esitetyistä taiteen paikoista?

Vastaus: Asia määritellään tarkemmin myöhemmin luonnosvaiheen ohjeistuksessa.

4. Voiko taiteilijaksi hakea, vaikka ei ole ennen tehnyt julkisia taiteteoksia?

Vastaus: Voi hakea. Hakuohjeissa sanotaan, että kuvamateriaalissa KANNATTAA suosia rakennettuun ympäristöön tehtyjä teoksia, mutta ei ole hakemisen este, jos ei ole aikaisemmin tehnyt julkista taidetta.