Uudenmaan maakuntakirjasto

Porvoon kaupunginkirjasto toimi Itä-Uudenmaan maakuntakirjastona vuosina 2001–2010. Uudenmaan maakuntakirjastona Porvoo on toiminut vuodesta 2011. Uudenmaan maakuntakirjastoalueeseen kuuluu 25 kuntaa eli kaikki Uudenmaan kunnat Helsinkiä lukuun ottamatta. Maakuntakirjaston toiminta-alueella asuu lähes miljoona ihmistä.

Maakuntakirjasto tiedottaa

Maakuntakirjaston tehtävät

Maakuntakirjaston tehtävistä säädetään kirjastoasetuksessa (406/2013).

Maakuntakirjaston tehtävistä voi lukea myös opetus- ja kulttuuriministeriön laatimasta Hyvän maakuntakirjaston laatukuvauksesta.

Uudenmaan maakuntakirjasto koordinoi maakunnan kirjastojen yhteistyötä ja alueellisia kehittämishankkeita, edistää alueellista arviointia ja kirjastostrategiatyötä, järjestää täydennyskoulutusta, tiedottaa kirjastoalan ajankohtaisista asioista sekä lähettää kirjastoille kaukolainoja. Maakuntakirjasto toimii Uudenmaan FinELib-koordinaattorina. FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, joka hankkii elektronisia aineistoja jäsenorganisaatioilleen. Maakuntakirjasto osallistuu valtakunnallisten verkkopalvelujen sisällöntuotantoon ja valtakunnallisen kirjastoverkon toimintaan.

Porvoon kotiseutukokoelma ja Uudenmaan maakunta-aineisto

Porvoon kaupunginkirjasto – Uudenmaan maakuntakirjasto kokoaa Porvoota käsittelevää kotiseutuaineistoa ja Uudenmaan maakuntaa kokonaisuutena käsittelevää maakunta-aineistoa kotiseutukokoelmaansa. Maakuntakirjasto ei kokoa varsinaista maakuntakokoelmaa, vaan Uudenmaan yleiset kirjastot säilyttävät pääsääntöisesti itse oman kuntansa kotiseutuaineistoja. Kotiseutuaineiston ja maakunta-aineiston hankintaa ja säilyttämistä ohjaavat periaatteet on koottu kokoelmapolitiikkaan.

Porvoon kaupunginkirjaston toimintakertomukset