Siirry sisältöön

Aluehallintovirasto 15.6. – 22.7.2022

Aluehallintovirasto 15.6. – 22.7.2022

ESAVI/356/2021

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija

Anders Rosengren ja Annica Ek

Asia

Korvaus Ilolanjokeen rakennetun pohjapadon aiheuttamista edunmenetyksistä, Porvoo. Korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama asia.

Ilmoitus

Julkipantu  15.6. – 22.7.2022