Siirry sisältöön

Asemakaavaluonnos nähtävänä 21.3. – 26.4.2024

AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu

Asemakaavan päivittämisellä tavoitellaan Kuninkaanportin kaupallisen alueen maankäytön kehittyminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on osoittaa liiketila- ja toimitilakorttelialueita ja mahdollistaa elinvoimaisia kaupallisia palveluita Porvooseen sekä päivittää kaavamerkinnät ja määräykset ajantasaisen maankäyttö ja rakennuslain kaupan ohjauksen mukaisiksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnokset ja muu suunnittelumateriaali pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 21.3.–26.04.2024 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, katutaso, sekä kaupungin internetpalvelussa.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo tai kirjaamo@porvoo.fi) 26.04.2024 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ” AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu”.

Julkipantu                       21.3. – 26.4.2024