Siirry sisältöön

Asemakaavaluonnos nähtävänä AK 453

Vanha Veckjärventie kaava-alue AK 453

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä muu valmistelumateriaali pidetään nähtävänä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti 17.5-29.6.2023 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, sekä kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi/kaavoitus/ AK 453 Vanha Veckjärventie.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo, kirjaamo@porvoo.fi) 29.6.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 453 Vanha Veckjärventie”.

Julkipantu                        17.5. – 29.6.2023