Siirry sisältöön

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15.12.23-15.3.24

VARELY/6144/2023

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla.

Julkipantu 15.12.2023 – 15.3.2024