Siirry sisältöön

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 17.6.-18.7.2022

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 17.6.-18.7.2022

UUDELY/14516/2021

Asia
Uudenmaan ELY-keskus on antanut 17.6.2022 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on UUDELY/14516/2021.

Hakija
Rudus Oy

Julkipantu 17.6.-18.7.2022