Siirry sisältöön

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 21.3. – 27.4.2023

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HAMELY/262/07.00/2010

Ilmoitus
Ympäristönsuojelulain mukainen vesien yhteistarkkailuohjelma

Asia
Porvoonjoen vesistöalueen yhteistarkkailuohjelman hyväksymispäätöksen kuuluttaminen

Hakijat
Aqua Palvelu Oy
Orimattilan Vesi Oy

Julkipantu 21.3. – 27.4.2023