Siirry sisältöön

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.2. – 17.3.2023

UUDELY/12246/2022

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Uudenmaan ELY-keskus on 8.2.2023 antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Kesko Oyj:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista kiinteistöllä 638-22-457-1 ja määräaloilla 638-22-450-1-M501, 638-22-457-2-M501, 638-22- 9901-1-M502 ja 638-22-9902-1-M501 Porvoon Länsirannalla osoitteessa Taidetehtaan rantakatu, 06100 Porvoo. Asian diaarinumero on UUDELY/12246/2022.

Julkipantu           8.2. – 17.3.2023