Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Sivistyslautakunnan päätökset 22.9.2022

Epoon koulun tulevaisuus Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Epoon koulun 1.8.2023 alkaen edellyttäen että valtuusto hyväksyy talousarvioesityksen 2023 lautakunnan esittämällä tavalla. Epoon koulun lakkautus huomioidaan vuoden 2023 talousarviovalmistelussa ja tarvittavat päätökset oppilaaksiottoalueista tehdään suomenkielisessä koulutusjaostossa. Ilpo Bergström esitti Pete Latun kannattamana, että Epoon koulua ei lakkauteta, vaan annetaan sille vähintään kaksi vuotta lisää toiminta-aikaa. Tänä aikana tehdään […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 20.9.2022 (korjattu 21.9.2022)

Lautakunta hyväksyi osaltaan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman äänestysten jälkeen Lautakunnan jäsenet keskustelivat talousarviosta ja tekivät 11 vastaehdotusta. Kannatetuista kahdeksasta vastaehdotuksesta äänestettiin. Muutosesitykset, jotka johtivat talousarvion tekstiosan muutoksiin, olivat Emilia Mattsson Nortamon esitys tekstilisäyksestä kestävään kehitykseen ja Riitta Aholan muutosesitykset joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden tekstiosuuksiin. Tarkennettu yksityisteiden kunnossapitoavustusten luokitus sai lautakunnan tuen Kaupunkikehityslautakunta päätti […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 6.9.2022

Lautakunta näytti vihreää valoa osayleiskaavatyön jatkolle – seuraavaksi asukkaat saavat kertoa mielipiteensä Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on tekeillä ja se tulee korvaamaan vanhan osayleiskaavan vuodelta 2004. Kesällä 2022 valmistui rakennemallien vaikutusten arviointi- ja vertailu, johon lautakunta nyt perehtyi.Kaupunkikehityslautakunta merkitsi rakennemallien vaikutusten arvioinnin ja muun aineiston tiedoksi ja päätti että kaupunkisuunnittelu voi jatkaa osayleiskaavan valmistelua osallistumis- […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 25.8.2022

Ympäristöterveysjaosto päätti antaa uhkasakolla vahvistetun määräyksen lapinjärveläiselle maitotilalle liittyen eläinten ja eläintilojen puhdistukseen sekä puhtauden ylläpitoon. Vaasan hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa jaosto suositteli tautia aiheuttavien mikrobien esim. suolistoperäisten virusten kartoitusta osana Vårdön jätevesilaitoksen puhdistetun jäteveden purkupaikan tarkkailua. Lisäksi jaosto vahvisti Uima-allas Termin allasvettä sekä Ab Rönnäs Vatten och Avfall Oy:n talousveden jakelua koskevat valvontatutkimusohjelmat ja hyväksyi […]

Miljöhälsosektionens beslut 25.8.2022

Miljöhälsosektionen beslutade meddela mjölkgården i Lappträsk ett föreläggande med vite. Föreläggandet gällde rengöring av djur och förvaringsplatser för djur samt upprätthållande av renlighet.  I sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol rekommenderade sektionen en kartläggning av mikrober som förorsakar sjukdomar, till exempel intestinala virus, som en del av övervakningen vid Vårdö avloppsreningsverks utsläppsplats för renat avloppsvatten. Dessutom […]