Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginvaltuuston päätökset 12.11.2022

Porvoon Energia Oy:n tuloutustavoitteen muuttaminen Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Porvoon Energia Oy:n uudeksi tuloutustavoitteeksi muutetaan kaupungin vuoden 2022 talousarvioon 2,4 miljoonan euron osingonmaksu kaupungille. Vastaavasti vuoden 2022 talousarviosta poistetaan alkuperäinen tuloutustavoite (neljä prosenttia liikevaihdosta). Lainan myöntäminen Porvoon Energia Oy:lle poikkeuksellisessa markkinatilanteessa Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2022 talousarvion antolainauksen määrärahoja korotetaan 30 000 0000 eurolla. […]

Kaupunginhallituksen päätökset 7.11.2022

Bjurbölen päiväkodin hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Bjurbölen päiväkodin hankesuunnitelman. Päiväkoti toteutetaan leasing-mallilla (5 vuotta + optio 5 vuotta). Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelman. Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa. Muutokset Porvoon kaupungin avustuskäytäntöön Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti seuraavista muutoksista Porvoon kaupungin myöntämiin avustuksiin: Perustetaan uusi yhteisöllisyyden avustus, jolla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 1.11.2022

Hamarin venesataman talvisäilytysalue poistuu talvikaudesta 2023–2024 lähtien Kuluvan vuoden maaliskuun 26. päivä kuntatekniikkapäällikkö teki viranhaltijapäätöksen Hamarin pienvenesataman talvisäilytysalueen poistamisesta. Tästä päätöksestä tehtiin kuitenkin neljä oikaisuvaatimusta, jotka hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa menettelytapavirheen vuoksi 16.8.2022. Virhe johtui siitä, että asianosaisille ei ollut varattu mahdollisuutta lausua mielipidettään asiasta. Uusi kuuleminen tuottikin tuloksia ja kaupungille saapui vastine kuudelta venepaikan haltijalta. Kuulemisen […]

päätöstiedote -

Ympäristöterveysjaoston kokous 20.10.2022

Ympäristöterveysjaosto antoi lausuntonsa Pukaron kartanon eläinsuojan ympäristöluvan muutoshakemuksesta liittyen lannan käsittelyyn rakennettavassa biokaasulaitoksessa sekä Rosk’n Roll Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kilpilahden alueella Porvoossa. Jaosto antoi lausuntonsa myös Porvoon Tehtaanpuiston puutalot -asemakaavaehdotuksesta Taidetehtaan ja Kokonniemen väliselle alueelle sekä Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan rakennemalleista. Lausunto annettiin lisäksi Sipoon Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaehdotuksesta esittelijän täydennettyä lausuntoesitystään suunnitellun asuinalueen läheisyydessä olevan […]

Kaupunginhallituksen päätökset 31.10.2022

Porvoon Energia Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon Energia Oy:n uudeksi tuloutustavoitteeksi muutetaan kaupungin vuoden 2022 talousarvioon 2,4 miljoonan euron osingonmaksu kaupungille. Vastaavasti vuoden 2022 talousarviosta poistetaan alkuperäinen tuloutustavoite (neljä prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2023 tuloutustavoite päätetään kaupungin talousarvion yhteydessä. Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion antolainauksen määrärahoja korotetaan 30 000 […]

Kaupungin avustuksiin esitetään läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta edistäviä muutoksia

Kaupungin avustuskäytäntöihin esitetään muutoksia, joilla tavoitellaan läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta avustusten myöntämiseen. Muutoksissa ehdotetaan uutta yhteisöllisyyden avustusta, joka kokoaisi alleen useita nykyisiä avustuksia. Esimerkiksi liikunnan, nuorison ja kulttuurin avustukset pysyisivät edelleen erillisenä kategorioina, mutta niidenkin kriteerejä esitetään yhtenäistettäviksi.