Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 14.6.2022

Hankintaoikaisuvaatimus koskien Ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalvelujen kilpailutusta Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hylätä MetropoliLab Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien päätöstään 17.5.2022 § 69. Rakennuslupahakemus, Mannerheiminkatu 16, keskusta Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää haetun luvan. Rakennuslupahakemus, Nybyntie 183, Kulloon yritysalue Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää haetun luvan. Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksesta (5 puolesta, […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 14.6.2022

Haikkoon Edelfeltinrannan asemakaava Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yksimielisesti, että kaupunkisuunnittelu voi jatkaa asemakaavan valmistelua laadittujen suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Puitesopimukset kiviainestuotteista Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti solmia puitesopimukset vuosien 2022-2024 kiviainestuotteista hankinnan ehdot täyttävien tarjoajien kanssa. Puitesopimustoimittajiksi valitaan seuraavat tarjoajat: Jarmo Toikka Ky (FI05487508)NCC Industry Oy (FI17655150)Peab Industri Oy Swerock (FI29775512)Rudus Oy (FI16283906)Seepsula Oy (FI06877081)Terrawise Oy (FI074560916)Viren-Yhtiöt Oy (FI02032882) Länsirannan vierasvenesataman […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.6.2022

Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Esittelijän esitys voitti äänin 36–14. Äänestyksessä hävisi Jere Riikosen esitys, jonka mukaan Kokonniemen liikuntakeskuksen investointivaraus 20 000 000,00 euroa, muutetaan 25 000 000,00 euroksi. Vastaavasti tilikauden ylijäämä 24 547 918,70 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden […]

Kaupunginhallituksen päätökset 13.6.2022

Kaupunginhallituksen päätökset 13.6.2022 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2023–2025 ja talousarviokehys vuodeksi 2023 Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2023–2025 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2023 sekä kaupungin uuden kustannuspaikkarakenteen talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. Kaupunginhallitus päätti lähettää talousarviokehyksen ja kustannuspaikkarakenteen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Muut asiat Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätökset 8.6.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tiedoksi selvityksen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta ja Porvoon kaupungin vammaispalveluiden toiminnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi huhtikuun sosiaali- ja terveystoimen taloustilanteen tiedoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää oikaisuvaatimuksen hankintapäätöksen 6.4.2022 § 47 tutkimatta, koska oikaisuvaatimus saapui liian myöhään. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa vastauksen vammaisneuvoston kirjeeseen uuteen valmisteluun. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei […]

Kaupunginhallituksen päätökset 6.6.2022

Kaupungin organisaatiouudistus Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon kaupungin organisaation uudistamisen valmistelua jatketaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaksi muutosta kaupunginjohtajan esityksen: Nuorisopalvelut siirretään kasvun ja oppimisen toimialan alta elinvoiman toimialan alle. Liikunnan tekniset tukipalvelut ja liikuntarakennusten ylläpito ja hallinnointi siirretään elinvoiman toimialan alle niin, että se muodostaa nykyorganisaation tapaan yhteisen kokonaisuuden liikunnan ydinpalveluiden kanssa. […]

Kaupunginhallituksen päätökset 30.5.2022

HPK Palvelut Oy:n osakkeiden myynti Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä osakekaupan kauppakirjan, jolla yksi HPK Palvelut Oy:n osake myydään Sipoon kunnalle euron kauppahinnalla. Kaupan toteutuminen edellyttää, että Sipoon kunta tekee osakkeen ostamisesta ja osakassopimukseen liittymisestä erilliset päätökset. Osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppakirja on allekirjoitettu, kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu myyjälle ja yhtiöjärjestyksen mukainen lunastusoikeus todisteellisesti jätetty […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 25.5.2022

Kaupunkistrategia vuosille 2022–2025 Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä Porvoon kaupunkistrategian vuosille 2022–2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi muutosta kaupunginhallituksen esitykseen. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 29–22 hyväksyä Pasi Siltakorven esityksen: Sivulla 14 virke ”Suojelemme vesistöjä sekä vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä” muutetaan muotoon: ”Suojelemme vesistöjä, soita ja metsiä. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä myös osana rakennettua ympäristöä.” […]