Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 20.4.2020

Päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmat ja kustannusarvion. Kaupunginhallitus edellyttää, että suunnittelun edetessä hankkeen taloudellisuutta kehitetään edelleen. Mahdolliset muutokset tehdään yhteistyössä sivistystoimen kanssa.  Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Outi Lankian muutosesityksen: lämmitysvaihtoehtoina selvitetään pelkkä maalämpö, pelkkä kaukolämpö sekä kaukolämmön ja maalämmön yhdistelmä. Tiedote 15.4.2020 Yrittäjien koronatuen myöntäminen ja […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 14.4.2020

Asemakaavan muutos Hamarin Kuusela Alueella on Hamarin entinen alakoulu, jota kutsutaan Kuuselaksi ja Hokkiplast Oy:n kiinteistöt. Kaavamuutos tukee vanhan koulurakennuksen ja Gammelbackan metsän reunan säilymistä. Lisäksi tavoitteina on uuden asumisen konseptin ’minitalokorttelin’ kokeilu ja omakotiasumisen lisääminen yleiskaavan mukaan. Pienteollisuuteen käytetyillä kiinteistöillä halutaan turvata toimintamahdollisuuksien jatkuminen sekä myös mahdollisuus muuttaa ne asuinkäyttöön. Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen johdosta asemakaavaehdotus […]

Suomenkielisen koulutusjaoston päätökset 7.4.2020

Koulujen opetuksen laatu pidetään nykyisellä tasolla Suomenkielisen koulutusjaoston päätös koulujen opetustuntimäärästä lukuvuodelle 2020-2021 pitää opetuksen laadun samalla tasolla kuin kuluvana lukuvuonna. Koulutusjohtajan esitys pohjautui vuoden 2020 talousarvioon ja poikkeusoloissa muuttuneeseen taloudelliseen tilanteeseen kaupungin taloudellisen tilanteen heikentymiseen koronaviruksen vuoksi. Päätöksessään suomenkielinen koulutusjaosto puuttui yleisopetuksen kertoimeen, joka haluttiin pitää samalla tasolla kuin lukuvuonna 2019-2020. Lisäyksellä koulutusjohtajan esittämään […]

Kaupunginhallituksen päätökset 6.4.2020

Henkilöstöraportti 2019 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2019 ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportista otettiin pois yksi lause sivulta 36: ”Työtapaturmien määrä on hankalasti hallittavissa”. Keväällä 2019 tehdyn henkilöstökyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys oli korkealla tasolla. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta, ja taso on alhainen verrattuna muihin kuntiin. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,8. Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut, […]

Porvoon yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät

Porvoon kaupungin yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät perjantaina 3. huhtikuuta yhteistyötoimikunnan kokouksella. Kokouksessa käytiin läpi työnantajan tarkennettu neuvotteluesitys sekä päätettiin neuvottelujen tiedottamiskäytännöstä.  Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen arvioidaan heikentävän kaupungin taloutta ainakin noin 15–20 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden aikana. Tämä vastaa noin kahden kunnallisveroprosentin tuottoa.  – Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin taloutta sopeutetaan poikkeustilanteen vuoksi kuluvana vuonna monilla eri keinoilla. […]