Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2020

Tilinpäätös 2019 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutui allekirjoittamaan tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten. Kaupunginhallitus oikeutti rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. Tiedote 25.3.2020 Digiohjelma 2020-2023 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä digiohjelman vuosille 2020-2023. Digiohjelman kolme teemaa ovat ”Tietoon perustuvat päätökset”, ”Palvelun laatu & […]

Kaupunginhallitus päätti talouden sopeuttamisesta ja yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä

Porvoon kaupunginhallitus päätti torstaina 26. maaliskuuta, että kaupungin taloutta sopeutetaan kuluvana vuonna useilla eri keinoilla. Sopeuttamisessa huomioidaan talouden heikentymistä koskevat päivittyvät arviot sekä keinojen vaikuttavuus kaupungin palveluihin ja elinvoimaan. Koronaviruksen arvioidaan tällä hetkellä heikentävän kaupungin taloutta ainakin noin 15–20 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden aikana. Tämä vastaa noin kahden kunnallisveroprosentin tuottoa. Kaupungin talouden sopeutustarvetta ja -toimenpiteitä […]

Korona aiheuttamassa noin 15–20 miljoonan euron loven kaupungin talouteen – palkanmaksu keskeytyy joillakin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden työntekijöillä

Porvoon kaupunki ryhtyi koronaviruksen hidastamista ehkäiseviin toimenpiteisiin nopeasti jo maaliskuun alkupuolella ennen valmiuslain käyttöönottoa. Liikunta-, tapaamis- ja kokoontumispaikkoja on suljettu ja ryhmä- ja harrastustoiminta on keskeytetty. Lähes kaikki koulut ovat siirtyneet etätöihin ja myös varhaiskasvatuspalveluita on voitu supistaa etätöiden vuoksi. Resursseja on keskitetty kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin, erityisesti terveyspalveluihin, ja viestintää on tehostettu merkittävästi.

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 24.3.2020

Asemakaavan muutos Läntisen Mannerheiminväylän varteen Suunnittelualue sijaitsee Vanhan Helsingintien ja Hornhattulantien välissä. Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset rakentaa liikenteen palvelupiste, jossa erityisesti julkiseen liikenteeseen liittyminen on tasokasta. Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen, Liityntäpysäköinti ja ABC, MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville sekä pyytää siitä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kuntatekniikan maksut Kaupunkikehityslautakunta päätti […]

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 17.3.2020

Toimitusjohtajan katsaus  Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.  Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden tilinpäätös vuodelta 2020  Porvoon tilapalveluiden liikevaihto oli vuonna 2019  18 274 752, 25 euroa ja tulos oli -620 799,31 euroa alijäämäinen. Talousarvio on laadittu alijäämäiseksi tavoitteena aikaisempien  vuosien kumulatiivisen ylijäämän purkaminen investointien rahoituskulujen ja poistojen kattamiseksi. Tulos on noin 200 000 euroa […]