Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 9.5.2022

Valtakunnallisista uudistuksista ja lainsäädäntömuutoksista johtuvat uudet virat konsernihallinnossa Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Hansapäivät Viljandissa 3.-5.6.2022 Viljandissa vietetään Hansapäiviä 3.-5.6.2022. Viljandin kaupunki on kutsunut kaksi edustajaa Porvoon kaupungista osallistumaan juhlallisuuksiin. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että ehdotukset kaupungin edustajista tehdään hallintojohtajalle. Rahoitus- ja johtamisfoorumi 2022 Kuntaliiton rahoitus- ja johtamisfoorumi järjestetään 7.-8.6.2022 Tampere-talossa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 3.5.2022

Porvoon Puistokatu 1 asemakaavaluonnokset asetetaan nähtäville Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti, että asemakaavaluonnokset VE1 ja VE2 asetetaan osallistumis- ja arviointitsuunnitelman mukaisesti nähtäville. Kaava-alue sijaitsee Läntisen Mannerheiminväylän varressa Vanhan Helsingintien risteyksen ja Mannerheiminkadun sillan välillä. Muut asiat Sofia Antman esitti Pehr Sveholmin kannattamana, että valtuustoaloite koirametsän perustamisesta palautetaan valmisteluun. Esittelijän ehdotusta vastaukseksi valtuustoaloitteeseen äänestivät Jarmo Grönman, Mika Varpio, […]

Kaupunginhallituksen päätökset 3.5.2022

Hallinnon toimitilojen keskittäminen, Nimbustalon hankesuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nimbustaloon rakennettavia toimitiloja koskevan hankesuunnitelman liitteineen. Tontin osien luovuttaminen, Taidetehtaan rantakorttelit Kesko Oyj Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki päättää myydä Kesko Oyj:lle seuraavat määräalat Taidetehtaan rantakorttelien hyväksytyn asemakaavan mukaisen korttelin 449 tontin 5 muodostamiseksi:• noin 3 522 m² suuruinen määräala tontista 638-22-450-1• noin 21 […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 28.4.2022

Ympäristöterveysjaosto vahvisti luettelon yleisistä uimarannoista sekä uimarantojen näytteenottosuunnitelman. Asukkailta saadut ehdotukset valvonnan piiriin otettavista uusista rannoista selvitetään ja luetteloa täydennetään tarvittaessa myöhemmin. Lisäksi jaosto päivitti toimivallan siirtoa koskevaa päätöstään sekä käsitteli ympäristöterveydenhuollon laatukatselmuksen. Nikkilän terveysaseman terapia-altaan valvontatutkimusohjelman jäi pöydälle. Ympäristöterveysjaosto antoi lisäksi seuraavat lausunnot: Ruokavirastolle ohjeluonnoksesta Veden ja jään valvonta elintarvikehuoneistoissa, Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn […]

Kaupunginhallituksen päätökset 19.4.2022

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää edustajikseen Borgå Folkakademi Ab:n hallitukseen neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Torbjörn Blomqvist, varajäsen Hilding Mattsson Mikael Söderström, varajäsen Seppo Ijäs Ronja Roms, varajäsen Anita Spring Bodil Lund, varajäsen Malin Lönnroth Vastaus valtuustoaloitteeseen: aloite maksuttomasta kuukautissuojasta nuorille ja vähävaraisille Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 8 […]

Kaupunginhallituksen päätökset 11.4.2022

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä työterveyspalvelujen tuottamisesta Itä-Uudellamaalla tehdyn selvityksen johtopäätökset, ja esittää kaupunginvaltuustolle yhtiön perustamista. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa työterveyspalveluita Porvoon kaupungille, Sipoon kunnalle ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kaupunginjohtaja valtuutettiin laatimaan yhtiön perustamisasiakirjat. Yhtiön pääomitustarve, osakassopimus, osakeantiehdot ja muut yhtiön toiminnan käynnistämiseen ja hallintoon liittyvät asiakirjat sekä palvelusopimus tuodaan […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 6.4.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi rakenneuudistuksen loppuraportin tiedoksi. Hanketta esiteltiin lähemmin kokouksessa. Itä-Uudenmaan alueen kuntien yhteiseen ra­ken­ne­uu­dis­tus­hank­kee­seen osallistui alusta lähtien alueen kaikki kunnat (Porvoo. Sipoo, Lo­vii­sa, Askola, Lapinjärvi, Pukkila ja Myrskylä). Hankeen kesto oli 1.7.2020-31.12.2021. Hankkeen päätavoitteena oli, että toteutetun ke­hi­tys­työn jälkeen Itä-Uusimaa toimii yhtenäisenä alueellisena ko­ko­nai­suu­te­na, joka pystyy huomioimaan alueen eri osien eri­tyis­piir­teet, järjestämään sen […]