Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 2.3.2020

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asettaminen vuosille 2020–2021 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asiat pöydälle. Maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 tiedoksi. Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Lisäksi arvioidaan prosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään […]

Emäsalon vesijohtovuoto on korjattu

Päivitys 1.3. klo 15:30 Emäsalon vesijohtovuoto on paikallistettu ja korjattu. Paineen pitäisi nyt palautua normaaliksi alueella. Mikäli havaitsette laatuhäiriöitä suosittelemme juoksuttamaan vettä hetken ajan kunnes se kirkastuu. Emäsalossa on tänään sunnuntaina aamulla havaittu vesijohtoverkostossa paineen alenemista sekä ainakin Vävytien asukkailla vettä ei tule kiinteistöihin. Verkostossa epäillään vuotoa ja vuotokohtaa etsitään parhaillaan. Emäsalon kyläkaupan pihaan (Emäsalontie […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 27.2.2020

Porvoon liittyminen Apotti oy:n osakkaaksi ja Apotti-järjestelmän käyttöönotto Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti esitystään ja lautakunta päätti yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti:  Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen toiminnan näkökulmasta Porvoon on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöönsä Apotti-järjestelmä siirtymäajan jälkeen.  Ennen päätöstä konsernijohdon sekä kaupunginhallituksen on arvioitava taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus sekä riskit ennen lopullista päätöksentekoa.  […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 25.2.2020

Jaosto käsitteli lisälistalla Henrikssonin Leipomoon (Melbia Oy) liittyvän uhkasakolla vahvistetun määräyksen mm. tuhoeläinongelman poistamiseksi sekä leipomon siivoukseen, rakenteisiin, kunnossapitoon, omavalvontaan ja pakkausmerkintöihin liittyvien puutteiden korjaamiseksi. Jaosto päätti yksimielisesti kannatetun vastaesityksen johdosta kieltää toiminnan elintarvikehuoneistossa kokonaan, kunnes puutteet on korjattu.  Jaosto käsittelee asiaa uudelleen ylimääräisessä kokouksessaan 5.3.2020 klo 17.  Muut asiat hyväksyttiin esityslistalla olleen päätösehdotuksen mukaisesti.  […]

Lentoradan jatkuttava Porvoon suuntaan – itäisen Uudenmaan ratayhteys on turvattava

Tiedote 27.2.2020 Itäisen Uudenmaan kuntajohtajat: Lentoradan jatkuttava Porvoon suuntaan – itäisen Uudenmaan ratayhteys on turvattava Kokonaan raiteeton itäinen Uusimaa ei saa unohtua tulevaisuuden raideyhteyksien suunnittelussa, painottavat itäisen Uudenmaan kuntajohtajat. Kuntajohtajat uudistivat kuntajohtajakokouksessa 24. helmikuuta jo aikaisemmin esittämänsä vaatimuksen. – Nyt on kaikkein tärkeintä varmistaa Lentoradan toteutuminen ja sen jatkuminen itäisen Uudenmaan suuntaan. Tämä on edellytys […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 26.2.2020

Erot luottamustoimista Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Oskari Kaupille eron rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valita Ville Matti Ojalan uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Hanna Kähköselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valita Paula Ojala-Ruuth uudeksi jäseneksi hänen tilalleen. Uudeksi varajäseneksi valittiin Adele Kotsalo. Konserniohjeen uudistaminen Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin konserniohjeen. Konserniohje hyväksytään […]