Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 27.6.2022

Porvoon keskeiset edunvalvontatavoitteet vuonna 2022–2023 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin edunvalvontatavoitteet vuosille 2022-2023. Edunvalvontatavoitteisiin on tiivistetty kaupungin tärkeimmät tavoitteet ja perusviestit sellaisissa asioissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin itse päätettävissä – kun Porvoon ja porvoolaisten kehittymisen, kasvun ja hyvinvoinnin mahdollistavaan lainsäädäntöön, resursseihin ja päätöksiin pitää vaikuttaa alueellisilla, kansallisella tai kansainvälisillä foorumeilla. Edunvalvonnan tavoitteet perustuvat […]

C21-kaupunkien kaupunginjohtajat: TE-palveluiden siirto kuntiin hyvä tavoite – toteutuksessa valuvikoja

Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi on ollut lausuntokierroksella kunnissa. Uudistuksessa TE-palveluiden järjestäminen siirtyy valtiolta paikallistasolle. Suomen 21 suurimman kaupungin kaupunginjohtajat pitävät uudistuksen tavoitteita hyvinä, mutta toteutuksen valuviat on mahdollista vielä korjata ennen kuin hallituksen esitys etenee eduskunnan käsittelyyn.

Kaupunginhallituksen päätökset 20.6.2022

Porvoon museo, selvitys museotoiminnan hallinto- ja rahoitusmalleista Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. Kulttuuriohjelma 2030 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin kulttuuriohjelman 2030. Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma 2030 on poikkihallinnollinen ohjelma, joka toteuttaa osaltaan Porvoon kaupunkistrategian neljää kärkeä. Kulttuuriohjelma vahvistaa asukkaiden taide- ja kulttuuripalveluita ja kulttuurin tekijöiden toimintaedellytyksiä ja kannustaa poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen, vuorovaikutuksen ja osallisuuden […]

sivistys -

Sivistyslautakunnan päätökset 16.6.2022

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen mukaan Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman päivityksen, musiikkiopiston uuden palvelurakenteen tarjoaman avoimien opintojen kurssitarjonnan lukuvuonna 2022-2023 ja vahvisti avoimien opintojen kurssihinnaston. Nuorisopalveluiden bänditilatSivistyslautakunta päätti yksimielisesti, sivistysjohtajan esityksen mukaisesti, palauttaa asian valmisteluun siten, kun asia koskee nuorten bänditiloja ja kannustaa nuorisopalveluja edelleen etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja myös Pensselitehtaan kanssa. Selvitykset […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 15.6.202

Kaupungin organisaatiouudistus Kaupunginvaltuusto päätti, että Porvoon kaupungin organisaation uudistamisen valmistelua jatketaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti siten, että kaupungin luottamushenkilöorganisaatio ja hallinto-organisaatio 1.1.2023 alkaen on seuraava: Luottamushenkilöorganisaatio: Kuntalain edellyttämien toimielinten lisäksi Porvoon kaupungin organisaatioon kuuluvat seuraavat liitteessä kuvatut toimielimet: Elinvoimalautakunta Työ- ja elinkeinojaosto Kaupunkikehityslautakunta Lupa- ja valvontalautakunta Ympäristöterveysjaosto Kasvun ja oppimisen lautakunta Suomenkielinen koulutusjaosto Ruotsinkielinen koulutusjaosto Kaupunginhallituksen […]

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 14.6.2022

Hankintaoikaisuvaatimus koskien Ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalvelujen kilpailutusta Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hylätä MetropoliLab Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien päätöstään 17.5.2022 § 69. Rakennuslupahakemus, Mannerheiminkatu 16, keskusta Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää haetun luvan. Rakennuslupahakemus, Nybyntie 183, Kulloon yritysalue Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää haetun luvan. Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksesta (5 puolesta, […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 14.6.2022

Haikkoon Edelfeltinrannan asemakaava Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yksimielisesti, että kaupunkisuunnittelu voi jatkaa asemakaavan valmistelua laadittujen suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Puitesopimukset kiviainestuotteista Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti solmia puitesopimukset vuosien 2022-2024 kiviainestuotteista hankinnan ehdot täyttävien tarjoajien kanssa. Puitesopimustoimittajiksi valitaan seuraavat tarjoajat: Jarmo Toikka Ky (FI05487508)NCC Industry Oy (FI17655150)Peab Industri Oy Swerock (FI29775512)Rudus Oy (FI16283906)Seepsula Oy (FI06877081)Terrawise Oy (FI074560916)Viren-Yhtiöt Oy (FI02032882) Länsirannan vierasvenesataman […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.6.2022

Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Esittelijän esitys voitti äänin 36–14. Äänestyksessä hävisi Jere Riikosen esitys, jonka mukaan Kokonniemen liikuntakeskuksen investointivaraus 20 000 000,00 euroa, muutetaan 25 000 000,00 euroksi. Vastaavasti tilikauden ylijäämä 24 547 918,70 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden […]

Kaupunginhallituksen päätökset 13.6.2022

Kaupunginhallituksen päätökset 13.6.2022 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2023–2025 ja talousarviokehys vuodeksi 2023 Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2023–2025 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2023 sekä kaupungin uuden kustannuspaikkarakenteen talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. Kaupunginhallitus päätti lähettää talousarviokehyksen ja kustannuspaikkarakenteen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Muut asiat Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.