Siirry sisältöön

Kategoria: Hallinto ja osallistuminen

Selaa kategorian mukaan

Kaupunginhallituksen päätökset 13.6.2022

Kaupunginhallituksen päätökset 13.6.2022 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2023–2025 ja talousarviokehys vuodeksi 2023 Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vuosien 2023–2025 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja talousarviokehyksen vuodeksi 2023 sekä kaupungin uuden kustannuspaikkarakenteen talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. Kaupunginhallitus päätti lähettää talousarviokehyksen ja kustannuspaikkarakenteen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Muut asiat Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätökset 8.6.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tiedoksi selvityksen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta ja Porvoon kaupungin vammaispalveluiden toiminnasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi huhtikuun sosiaali- ja terveystoimen taloustilanteen tiedoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää oikaisuvaatimuksen hankintapäätöksen 6.4.2022 § 47 tutkimatta, koska oikaisuvaatimus saapui liian myöhään. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa vastauksen vammaisneuvoston kirjeeseen uuteen valmisteluun. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei […]

Kaupunginhallituksen päätökset 6.6.2022

Kaupungin organisaatiouudistus Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon kaupungin organisaation uudistamisen valmistelua jatketaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaksi muutosta kaupunginjohtajan esityksen: Nuorisopalvelut siirretään kasvun ja oppimisen toimialan alta elinvoiman toimialan alle. Liikunnan tekniset tukipalvelut ja liikuntarakennusten ylläpito ja hallinnointi siirretään elinvoiman toimialan alle niin, että se muodostaa nykyorganisaation tapaan yhteisen kokonaisuuden liikunnan ydinpalveluiden kanssa. […]

Kaupunginhallituksen päätökset 30.5.2022

HPK Palvelut Oy:n osakkeiden myynti Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä osakekaupan kauppakirjan, jolla yksi HPK Palvelut Oy:n osake myydään Sipoon kunnalle euron kauppahinnalla. Kaupan toteutuminen edellyttää, että Sipoon kunta tekee osakkeen ostamisesta ja osakassopimukseen liittymisestä erilliset päätökset. Osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppakirja on allekirjoitettu, kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu myyjälle ja yhtiöjärjestyksen mukainen lunastusoikeus todisteellisesti jätetty […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 25.5.2022

Kaupunkistrategia vuosille 2022–2025 Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä Porvoon kaupunkistrategian vuosille 2022–2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi muutosta kaupunginhallituksen esitykseen. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 29–22 hyväksyä Pasi Siltakorven esityksen: Sivulla 14 virke ”Suojelemme vesistöjä sekä vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä” muutetaan muotoon: ”Suojelemme vesistöjä, soita ja metsiä. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä myös osana rakennettua ympäristöä.” […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 19.5.2022

Ympäristöterveysjaoston päätökset 19.5.2022 Ympäristöterveysjaosto käsitteli ravintola Glückaufin keskeyttämismääräyksen purkua koskevan asian lisälistalla. Jaosto päätti todeta, että Ravintola Glückauf on toteuttanut jaoston aikaisemmin määräämät korjaukset ja ravintolan toiminnan keskeyttämispäätös on purettu. Muina asioina jaosto purki asumiskiellon, vahvisti Nikkilän terveyskeskuksen terapia-altaan valvontatutkimusohjelman, hyväksyi Askolan kunnan vesilaitosten riskinarvioinnin, määräsi eläinlääkäreiden tehtäväjaosta sekä antoi lausuntonsa Jorvaksentien/Porvoontien asemakaavan muutosehdotuksesta Loviisan […]

Sivistyslautakunnan päätökset 19.5.2022

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen mukaan Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman, Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksuohjeen, Varhaiskasvatuspaikan myyntihinnat ja päiväkotitoiminnan palvelusetelin arvon sekä Palvelusetelin sääntökirjan päiväkotitoiminnassa 1.8.2022 alkaen. Pellingin ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan lopettaminen 1.8.2022 alkaen Sivistyslautakunta päätti, että Pellingin ryhmäperhepäivähoitokodin toiminta lakkautetaan 1.8.2022 alkaen vähentyneen lapsimäärän vuoksi. Vuokrasopimus irtisanotaan, kun sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen ryhmäperhepäivähoitokodin toiminnan lakkauttamisesta. Kokonniemen ratsastuskenttä Kokonniemen ratsastuskenttä poistettiin esityslistalta. […]