Siirry sisältöön

Asemakaavaluonnos nähtävänä AK 533

Ilmarisentie 8, AK 533 Alueelle tutkitaan yhdyskuntarakennetta tiivistävää täydennysrakentamista. Kiinteistöllä sijaitsevien kahden kerrostalon korottamisen mahdollisuuksia tutkitaan ja lisäksi kiinteistölle osoitetaan rakennusala uudelle kerrostalolle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä muu valmistelumateriaali pidetään nähtävänä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti 22.3–24.4.2023 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B. Lue lisää Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään […]

Kuulutus koskien Destia Oy:n yhteislupapäätöstä (28.4.2020 § 49) koskevaa muutoshakemusta

Dnro 882/11.01.01/2022 Destia Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen hakemuksen koskien kuormausten ja kuljetusten sekä muualta tuodun kiviaineksen vastaanottamisen sallimisesta myös lauantaisin klo 7-18 Kurkisuon maa-ainesalueella. Lisäksi Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja […]

Rudus Oy:n ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus

Dnro 3536/11.01.00/2022 AsiaRudus Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien louheen vastaanottoa ja kiviaineksen murskausta Kulloon kylässä kiinteistöillä Kulloon louhos RN:o 638–440–1–128 ja Apelsinen RN:o 638–440–1–129. Lupahakemus koskee uutta toimintaa.     HakijaRudus Oy, Karvaamokuja 2a, 00381 Helsinki KuulutusLiite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 […]