Siirry sisältöön

Maa-aines- ja ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus, Rudus Oy

Dnro 3066/11.01.00/2022 

Hakija 
Rudus Oy 

Asia 
Rudus Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen koskien soran ottoa sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien soran murskausta Porvoon kaupungissa Kråkön kylässä kiinteistöillä Sandgård RN:o 638–439–1–94 ja Sandgård IV RN:o 638–439–5-93. Lupahakemukset koskevat uutta toimintaa.    

Lisäksi Rudus Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.  

Julkipantu 31.1. – 8.3.2024