Siirry sisältöön

Porvoon-Sipoon kalatalousalue

Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

Porvoon-Sipoon kalatalousalue ilmoittaa, että yleiskokous 27.4.2023 on päättänyt sääntömääräisistä asioista ja hakemuksesta kalastussäätelytoimenpiteistä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Julkipantu             22.5. – 28.6.2023