Siirry sisältöön

Rosk´n Roll Oy:n ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus

Rosk´n Roll Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien louheen vastaanottoa ja kiviaineksen murskausta Kulloon kylässä kiinteistöllä RN:o 638–36–4000–1. Lupaa haetaan vuoden 2028 loppuun saakka. Lisäksi Rosk´n Roll Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Lupahakemus koskee uutta toimintaa.

Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.5.–24.6.2024 Porvoon kaupungin verkkosivuilla sekä Porvoon kaupungin palvelupiste Kompassissa, osoite Rihkamatori B, 1. krs, 06100 Porvoo.

Lisätietoja: ympäristönsuojelu, puh. 040 352 1022, sähköposti ymparistonsuojelu@porvoo.fi .

Julkipantu                        15.5.–24.6.2024