Siirry sisältöön

Senioriasuminen ja vammaispalvelut sosiaali- ja terveyslautakunnan aiheina

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu seuraavan kerran 4.2.2020. Aiheina ovat muun muassa uudenlainen senioriasumismuoto sekä Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden nykytila ja kehittäminen.

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu seuraavan kerran 4.2.2020. Aiheina ovat muun muassa uudenlainen senioriasumismuoto sekä Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden nykytila ja kehittäminen.

Tavoitteena turvallinen ja yhteisöllinen asuminen 

Lautakunta päättää muun muassa siitä, muutetaanko osa Omenamäen palvelukeskuksen asunnoista niin sanottuun senioriasumiskäyttöön. Senioriasuminen olisi porvoolaisille ikäihmisille uusi asumisvaihtoehto. 

– Senioriasumisella tarkoitetaan asumismuotoja, joiden yhteydessä on tarjolla sekä asumista että yhteisöllisyyttä tukevia palveluja ja tiloja, vanhus- ja vammaispalveluiden vt. palvelujohtaja Kirsi Oksanen kertoo. 

Asumismuoto on suunniteltu ikääntyville, jotka tulevat toimeen ilman ulkopuolista apua tai vähäisen avun turvin. 

 – Tavoitteena on luoda turvallinen, viihtyisä ja esteetön asunto lähellä omaisia, palveluja ja liikenneyhteyksiä. Senioriasuminen tukee arjessa selviytymistä, vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, Oksanen jatkaa. 

Senioriasumiseen sopivat Omenamäen palvelukeskuksen Sinivuokossa sijaitsevat yksiöt ja kaksiot, yhteensä kuusi asuntoa. Asunnot kohdennettaisiin senioriasumiseen sitä mukaan, kun ne vapautuvat. Ehdotuksen mukaan asukasvalintaprosessi määritellään kevään 2020 aikana. 

Vammaispalveluissa mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen 

Itä-Uudenmaan kunnat selvittivät syksyllä 2019 vammaispalveluiden nykytilannetta sekä mahdollisuuksia tiiviimpään ja laajempaan yhteistyöhön. Sosiaali- ja terveyslautakunta tutustuu 4.2. vastavalmistuneeseen selvitykseen. 

Projektipäällikkö Irja Suhonen kertoo, että nykytilan selvityksen pohjalta tehtävien kehityskohteiden tarkoituksena on yhdenvertaistaa alueen vammaisten palveluja. Valtakunnallisestikin on tiedostettu erot kuntien välillä palvelujen saatavuudessa, työkäytännöissä, myöntämiskriteereissä ja laadussa. 

 –  Alueella kaivataan lisää ohjausta ja neuvontaa vammaisten palveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kouluttaminen ja moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen vammaispalveluissa työskentelevien kanssa auttaisi osaltaan tilanteeseen. Hankintakilpailutuksia, asiakasneuvontaa ja vaikkapa asuntoihin tehtävien muutostöiden arviointi ja suunnittelu voitaisiin keskittää alueellisesti, Suhonen ehdottaa. 

Myös yhteneväiset tilastot ja valvontakäytänteet edistäisivät palveluiden yhdenvertaisuutta. 

Aloite selvitystyölle tuli Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveysjohtajilta, jotka halusivat kartoittaa palvelujen nykytilaa sekä mahdollisuuksia yhteistyöhön laadun parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi. Syyskuussa käynnistyneeseen, neljän kuukauden mittaiseen selvitysprojektiin osallistuivat Askola, Loviisa (joka tuottaa vammaisten palvelut myös Lapinjärvelle), Porvoo ja Sipoo. 

Lisätietoa: 

Kirsi Oksanen, vt. palvelujohtaja, senioriasuminen
puh. 040 585 3357
kirsi.oksanen@porvoo.fi  

projektipäällikkö Irja Suhonen, vammaispalveluselvitys
puh. 040 185 6073
irja.suhonen@porvoo.fi  

sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen
puh. 040 676 1374
ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi