Siirry sisältöön

Tukes kuulutus 24.8. – 29.9.2022

Tukes
Turvallisuus- ja kemikaaliovirasto
VA2022:0043

Kuulutus

Hakija
elementX Finland Oy

Asia
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
24.8.2022 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen

Julkipantu                        24.8. – 29.9.2022