Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun päätöksen tiedoksiantokuulutus 17.6.2024

Dnro 1590/11.01.03/2024

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Hakija

Leevi Paananen

Asia

Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelutarkastaja on 14.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 14/2024 (diaarinumero 1590/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Leevi Paanaselle Porvoon Mopomiittiä koskevat määräykset. Päätös koskee 29.6.2024 järjestettävää tapahtumaa.

Julkipantu 17.6.-24.7.2024